Algemene Vergadering VZW KAPE – 20 december 2018 – uitnodiging
May 19, 2019 at 8:31 am

Algemene Vergadering VZW KAPE – 20 december 2018 – uitnodiging

De jaarlijkse algemene vergadering van de V.Z.W. “Koninklijke Atletiekclub Kapellen” wordt dit jaar gehouden op donderdag 20 december 2018 in het power lokaal aan de gemeentelijke atletiekpiste te Kapellen.

Begin van de vergadering : 20.30 uur.

algemene vergadering_afbeelding


DAGORDE


1. Nazicht van de financiële verplichtingen van de leden.
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het seizoen 2017-2018.
3. Verslag van de penningmeester.
4. Interpellaties over balans en rekeningen.
5. Verslag van de rekeningtoezichters.
6. Goedkeuring van de balans en rekeningen van het seizoen 2017-2018.
7. Kwijting van de penningmeester voor het seizoen 2017-2018.
8. Voorstel tot begroting voor het seizoen 2018-2019.
9. Interpellaties over de begroting voor het seizoen 2018-2019.
10. Goedkeuring van de begroting voor het seizoen 2018-2019.
11. Aanduiding van tenminste 2 rekeningtoezichters.
12. Aanduiding stembureau.
13. Verkiezing leden Raad van Bestuur.
15. Ontslag van leden.
16. Interpellaties algemeen.
17. Slotwoord van de voorzitter.


TER HERINNERING

– toe te voegen punten aan de dagorde van de vergadering moeten door tenminste 1/20ste van de leden worden voorgedragen. Zij moeten binnenkomen op het secretariaat vóór dinsdag 11 december 2018.
– interpellaties worden schriftelijk ingewacht op het secretariaat vóór dinsdag 11 december 2018.
– kandidaturen voor de functie van 3 leden van de Raad van Bestuur dienen schriftelijk ingediend te worden vóór dinsdag 11 december 2018 op het secretariaat. Al deze mandaten lopen over een periode van 4 jaar.
– ieder betalend lid van de V.Z.W. KAPE dat aan zijn financiële verplichtingen voor het seizoen 2018-2019 heeft voldaan, alle meerderjarige atleten of joggers die een expliciete aanvraag tot toetreding tot de V.Z.W. hebben gedaan, alle trainers en juryleden genieten van stemrecht op deze vergadering.

Voorzitster,  Peggy Van Langenhove

 

 

“Wie kan zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur ?

Hierover gaat artikel 13 van het huishoudelijk reglement. Wat zegt dit artikel 13 ?

“Kunnen zich kandidaat stellen, alle leden met stemrecht onder de volgende voorwaarden :

  1. 18 jaar oud zijn bij indiensttreding ;
  2. wanneer men 2 jaar wettelijk lid is van de vereniging met gewone meerderheid van de aanwezige leden ; wanneer men minder dan 2 jaar lid is moet men minstens 4/5 van de stemmen halen ;
  3. zich schriftelijk kandidaat stellen ;
  4. geen deel uitmaken van hetzelfde gezin als een lid van de Raad van Bestuur of samenwonen met een lid van de Raad van Bestuur.”


LID WORDEN VAN DE V.Z.W. ?

Wil je ook je zegje krijgen in de V.ZW. ? Dat kan als meerderjarige door je hiervoor, overeenkomstig het huishoudelijk reglement, schriftelijk kandidaat te stellen én 20 Euro te storten op rekeningnummer BE91-7755-9465-4376 van Atletiekclub Kapellen. In ruil heb je dan stemrecht tijdens de Algemene Vergadering .

En laat dit meteen ook een warme oproep zijn naar iedereen die het goed meent met onze club. Wij zoeken ouders of oudere atleten die ook hun verantwoordelijkheid binnen onze club willen opnemen. Want geen leden in de V.Z.W., geen bestuursleden in de Raad van Bestuur en geen medewerkers voor allerlei taken … is op het einde van de rit GEEN actieve club !

En dat willen we toch echt niet ?”

 

0 likes Allerlei # , ,
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand