Algemene Vergadering VZW KAPE – 15.12.2017 – uitnodiging
December 13, 2017 at 3:06 pm

Algemene Vergadering VZW KAPE – 15.12.2017 – uitnodiging

De jaarlijkse algemene vergadering van de V.Z.W. “Koninklijke Atletiekclub Kapellen” wordt dit jaar gehouden op vrijdag 15 december in de vergaderzaal van het Cultureel Centrum “Oude Pastorij” aan de Dorpsstraat te Kapellen. Begin van de vergadering : 20.30 uur.

algemene vergadering_afbeelding


DAGORDE


1. Nazicht van de financiële verplichtingen van de leden.
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het seizoen 2016-2017.
3. Verslag van de penningmeester.
4. Interpellaties over balans en rekeningen.
5. Verslag van de rekeningtoezichters.
6. Goedkeuring van de balans en rekeningen van het seizoen 2016-2017.
7. Kwijting van de penningmeester voor het seizoen 2016-2017.
8. Voorstel tot begroting voor het seizoen 2017-2018.
9. Interpellaties over de begroting voor het seizoen 2017-2018.
10. Goedkeuring van de begroting voor het seizoen 2017-2018.
11. Aanduiding van tenminste 2 rekeningtoezichters.
12. Aanduiding stembureau.
13. Verkiezing leden Raad van Bestuur.
15. Ontslag van leden.
16. Interpellaties algemeen.
17. Slotwoord van de voorzitter.


TER HERINNERING

– toe te voegen punten aan de dagorde van de vergadering moeten door tenminste 1/20ste van de leden worden voorgedragen. Zij moeten binnenkomen op het secretariaat vóór dinsdag 12 december 2017.
– interpellaties worden schriftelijk ingewacht op het secretariaat vóór dinsdag 12 december 2017.
– kandidaturen voor de functie van 3 leden van de Raad van Bestuur dienen schriftelijk ingediend te worden vóór dinsdag 12 december 2017 op het secretariaat. Al deze mandaten lopen over een periode van 4 jaar.
– ieder betalend lid van de V.Z.W. KAPE dat aan zijn financiële verplichtingen voor het seizoen 2017-2018 heeft voldaan, alle meerderjarige atleten of joggers die een expliciete aanvraag tot toetreding tot de V.Z.W. hebben gedaan, alle trainers en juryleden genieten van stemrecht op deze vergadering.


Wie kan zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur ?

Hierover gaat artikel 13 van het huishoudelijk reglement. Wat zegt dit artikel 13 ?

“Kunnen zich kandidaat stellen, alle leden met stemrecht onder de volgende voorwaarden :

  1. 18 jaar oud zijn bij indiensttreding ;
  2. wanneer men 2 jaar wettelijk lid is van de vereniging met gewone meerderheid van de aanwezige leden ; wanneer men minder dan 2 jaar lid is moet men minstens 4/5 van de stemmen halen ;
  3. zich schriftelijk kandidaat stellen ;
  4. geen deel uitmaken van hetzelfde gezin als een lid van de Raad van Bestuur of samenwonen met een lid van de Raad van Bestuur.”LIJST WETTELIJKE LEDEN

Hugo De Hoon, Rita De Ridder, Karina Denis, Eddy Dierckx, Veerle Dierckx, Betty Fockenier, Geert Folens, Danny Gielen, André Gorts, Hubert Hendrickx, Bjorn Laureyssens, Lucien Poppe, Paul Sauviller, Guido Staels, Lotte Tampère; Jordy Van Boven, Walter Van Boven, John Van den Eynden, Dirk Vander Avert, Bart Van Laer, Peggy Van Langenhove, Marc Van Thillo en Lambert Veestraeten.


LID WORDEN VAN DE V.Z.W. ?

Wil je ook je zegje krijgen in de V.ZW. ? Dat kan. Stort 10 Euro op rekeningnummer BE91-7755-9465-4376 van Atletiekclub Kapellen en uw plaats wordt gereserveerd. Vanaf 2017 kan je dan zelf meestemmen tijdens de Algemene Vergadering.

En laat dit meteen ook een warme oproep zijn naar iedereen die het goed meent met onze club. Wij zoeken ouders of oudere atleten die ook hun verantwoordelijkheid binnen onze club willen opnemen. Want geen leden in de V.Z.W., geen bestuursleden in de Raad van Bestuur en geen medewerkers voor allerlei taken … is op het einde van de rit GEEN actieve club !

En dat willen we toch echt niet ?

De voorzitter,                                                                                                De secretaris,

Peggy Van Langenhove                                                                               Hugo De Hoon

0 likes Allerlei # , ,
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Blijf op de hoogte
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand