KAPE Intern

Algemene Vergadering VZW KAPE – 12.12.2014 – verslag
13/12/14 KAPE Intern # , ,

Algemene Vergadering VZW KAPE – 12.12.2014 – verslag

Op vrijdag 12 december werd de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VZW KAPE gehouden. Het verslag van deze vergadering kan je hier lezen …  Lees verder

0 likes geen reactiess
Schuilruimte Kleedkamer Gemeentepark Kapellen
01/12/14 KAPE Intern , Trainingstips # ,

Schuilruimte Kleedkamer Gemeentepark Kapellen

Binnen de geldende afspraak met de Gemeentelijke Sportdienst van Kapellen, mogen we ook tijdens dit winterseizoen opnieuw beschikken over één van de kleedkamers in het gemeentepark van Kapellen als (verwarmde) schuilruimte voor de ouders die op hun kinderen willen blijven wachten. Lees verder

0 likes geen reactiess
Aansluiting & Lidgeld 2014-2015
24/11/14 Allerlei , KAPE Intern #

Aansluiting & Lidgeld 2014-2015

Het nieuwe atletiekseizoen ging officieel van start op 1 november 2014. Dit betekent dat al onze atleten en joggers – in principe – in orde moeten zijn met hun aansluiting en de betaling van hun lidgeld. De bedragen voor het lidgeld voor het nieuwe atletiekseizoen blijven identiek aan vorig seizoen en ook de regel dat deelname aan de meetings die onze club organiseert in Kapellen én de inschrijvingen voor de kampioenschappen volledig GRATIS zijn, wordt gehandhaafd in het seizoen 2014-2015. Zo heb je helemaal geen reden meer om – zowel op de eigen meetings als op kampioenschappen – langs de lijn te blijven staan. Lees verder

0 likes geen reactiess
Eindstand Prestatievergoeding 2014
11/10/14 KAPE Intern # ,

Eindstand Prestatievergoeding 2014

Ook dit seizoen heeft Hubert Hendrickx zijn jaarlijks monnikenwerk netjes afgeleverd: alle punten van het seizoen 2013-2014 zijn weer geteld en de eindstand van de “Prestatievergoeding 2014” bij KAPE is bekend. Renée Eykens gaat met de meeste punten aan de haal … en de rest van de rangschikking lees je hier ! Lees verder

0 likes geen reactiess
Nieuw atletiekseizoen 2014-2015
05/10/14 KAPE Intern # ,

Nieuw atletiekseizoen 2014-2015

In de maand oktober loopt het huidige atletiekseizoen op zijn laatste beentjes … en is het weeral hoog tijd om het nieuwe atletiekseizoen 2014-2015 administratief voor te bereiden. Voor de verlenging van je lidmaatschap worden eerstdaags de formulieren verdeeld. Nieuwe leden moeten hun aansluitingsformulier + de aanvraag vergunning tijdig indienen … en uiteraard moet ook het (ongewijzigd) lidgeld betaald worden. Lees verder

0 likes geen reactiess
Topsportstatuut – hoe, wat, wanneer ?
29/06/14 Allerlei , KAPE Intern #

Topsportstatuut – hoe, wat, wanneer ?

Topsport combineren met hogere studies is niet evident. Met een topsportstatuut biedt bijna elke hogeschool en universiteit extra faciliteiten zodat atleten hun sport kunnen blijven combineren met hun studie. Het aanbod varieert van school tot school en kan je navragen bij de topsportverantwoordelijke binnen de instelling.

Tot de mogelijkheden behoren het verplaatsen van examens, stages en practica wanneer ze samenvallen met trainingen, competities en sportstages, het gratis gebruik van eigen sportaccommodatie, … .

De aanvraag tot het bekomen van een topsportstatuut gebeurt bij de topsportcoördinator van de school zelf. Indien het bekomen van een statuut voor jouw sportbeoefening essentieel is, informeer je best voor je schoolkeuze naar de mogelijkheden die geboden worden.

Wie komt in aanmerking?

1) eliteatleten van de Vlaamse Atletiekliga.
2) atleten die tot de nationale top-5 van hun categorie behoren en/of een medaille behalen tijdens het Vlaams of het Belgisch kampioenschap van hun categorie en/of geselecteerd werden voor een internationaal kampioenschap.

Hoe aanvragen ?

Iedere hogeschool/universiteit heeft haar eigen normen om een topsportstatuut te verlenen. Daarom zal de federatie een attest afleveren waarin de volgende informatie wordt opgenomen:

– elitestatuut van de atleet.
– relevante prestatie- en performantiegegevens.

Daarnaast dient de atleet de aanvraag tot het bekomen van een topsportstatuut te motiveren: aantal voorziene stages/wedstrijden in het buitenland, trainingsuren die onverenigbaar zijn met studies, …
Deze informatie wordt bezorgd aan de topsportverantwoordelijke van de school of universiteit, waarna je kan uitgenodigd worden voor een toelichtend gesprek. Op basis van het profiel van de atleet en de noodzaak om faciliteiten te bekomen, zal de hogeschool/universiteit beslissen om aan de student een A- of een B-attest af te leveren. Hieraan gekoppeld worden faciliteiten bepaald.

Hoe een attest bij de federatie aanvragen?

Wens je een topsportstatuut in de hogeschool/universiteit aan te vragen, dan mail je uiterlijk 2 weken voor het bespreken van de aanvraag in de school onderstaande informatie naar Paula Vanhoovels, paula@val.be:

– plaats in de nationale ranglijst (in de verschillende disciplines waar je top-5 staat).
– prestatieoverzicht van de laatste 3 jaren (per discipline).
– palmares van de behaalde resultaten tijdens Vlaamse, nationale en internationale kampioenschappen van de laatste 3 jaren (per discipline).

Het attest wordt opgemaakt en doorgestuurd naar de betrokken atleet, die het persoonlijk overhandigt aan de topsportverantwoordelijke van de school.

0 likes geen reactiess
Algemene Vergadering VZW KAPE – 13.12.2013 – verslag
14/12/13 KAPE Intern # , ,

Algemene Vergadering VZW KAPE – 13.12.2013 – verslag

De vergadering werd gehouden in het Cultureel Centrum “Oude Pastorij” aan de Dorpsstraat te 2950 Kapellen.

Begin van de vergadering: 20.10 uur.

Aanwezig: De Hoon Hugo, Dierckx Eddy, Dierckx Veerle, Fockenier Elisabeth, Folens Geert, Gorts André, Hendrickx Hubert, Himpens Liesse, Orens Sandy, Sauviller Paul, Staels Guido, Van Boven Jordy, Van den Eynden Johnny, Vander Avert Dirk, Van Laer Bart, Van Langenhove Peggy en Van Thillo Marc.

Verontschuldigd: Bonte Laura, Fermont Eddy, Laureyssens Bjorn (V), Loopmans Ria (V), Sauviller An, Van Boven Walter (V) en Van den Wyngaert Bo.

Volmachten: Dierckx Eddy voor Loopmans Ria, Dierckx Veerle voor Laureyssens Bjorn en Van Langenhove Peggy voor Van Boven Walter.

VERSLAG

Voorzitter Peggy Van Langenhove opent de vergadering om 20.10 uur.

1. Nazicht van de financiële verplichtingen van de leden.
Alle aanwezige leden hebben aan hun financiële verplichtingen voldaan. Er zijn 20 stemgerechtigden (volmachten inbegrepen).

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het voorbije seizoen 2012-2013.
De aanwezige leden ontvingen het verslag vóór de vergadering. De secretaris geeft een korte toelichting bij het verslag, waarin dit jaar ook het programma 2014 is inbegrepen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester.
De penningmeester geeft toelichting bij de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2013. De rekening werd afgesloten met een positief saldo.

4. Interpellaties over balans en rekeningen.
Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

5. Verslag van de rekeningtoezichters.
De rekeningtoezichters Laura Bonte en Veerle Dierckx hebben de rekeningen nagezien. Er werden enkele kleine correcties uitgevoerd en verwerkt in de jaarrekening 2013.

6. Goedkeuring van de balans en de rekeningen van het seizoen 2012-2013.
De balans en rekeningen worden unaniem door de vergadering goedgekeurd.

7. Kwijting van de penningmeester voor het seizoen 2012-2013.
De penningmeester krijgt kwijting wat betreft de balans en rekeningen over het seizoen 2012-2013.

8. Voorstel tot begroting voor het seizoen 2013-2014.
De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor het volgende seizoen.

9. Interpellaties over de begroting voor het seizoen 2013-2014.
Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

10. Goedkeuring van de begroting 2013-2014.
De begroting wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd.

11. Aanduiding van tenminste 2 rekeningtoezichters.
Laura Bonte en Veerle Dierckx zullen ook volgend jaar de rekeningen nakijken.

12. Aanduiding stembureau.
Er zijn geen kandidaten voor de Raad van Bestuur, zodat geen stembureau moet aangeduid worden.

13. Verkiezing leden Raad van Bestuur.
Er zijn geen kandidaten voor de Raad van Bestuur, zodat geen verkiezing dient te gebeuren.

14. Ontslag van leden.
Jan De Bruyn en Karina Denis hebben hun lidmaatschap van de VZW niet verlengd.

15. Interpellaties algemeen.
Er werden geen schriftelijke interpellaties ingediend. Volgende mondelinge vragen en opmerkingen werden behandeld:

– André Gorts: maaltijd Clubfeest 2013 – kwantiteit onvoldoende – kwaliteit OK – Raad van Bestuur heeft dit al ter plaatse gemeld aan “Salade Express” en kijkt uit naar andere mogelijkheden voor 2014 – de AV suggereert optie “Mongolian Barbecue” opnieuw te bekijken.

– Marc Van Thillo: felicitaties voor een betere muziekkeuze tijdens Clubfeest 2013.

– Dirk Vander Avert: begroting voorziet beperkt budget voor aankoop “Clubmateriaal” – aankoop speren is wenselijk – “kwalitatieve” speren overtreffen beschikbare budget – op basis van een voorstel van de trainers wordt opportuniteit van elke aankoop door de RVB beoordeeld en is aanpassing van het budget mogelijk.

– Paul Sauviller: gebruik atletiekpiste door individuelen (niet-leden van de club) tijdens trainingen zorgt voor veiligheidsproblemen – bespreken met Sportdienst – duidelijker uithangen verbod tot individueel gebruik.

– Paul Sauviller: huidige regeling verlichting (manueel ontsteken lichten middenterrein) en kwaliteit verlichting atletiekpiste laat te wensen over – bespreken met Sportdienst – globale lichtstudie is beloofd met het oog op uitbreiding verlichting.

– Peggy Van Langenhove: reservesleutels verlichting middenterrein voorzien.

16. Slotwoord van de voorzitter.
Voorzitter Peggy Van Langenhove sluit de vergadering af met felicitaties voor een geslaagd atletiekjaar en voor de inzet van alle atleten en medewerkers van KAPE. Ook in 2014 hoopt ze op iedereen te kunnen rekenen bij de voorbereiding en de uitvoering van de activiteiten van de club.

De voorzitter,                                                            De secretaris,

Peggy Van Langenhove                                             Hugo De Hoon

0 likes geen reactiess
Schuilruimte Kleedkamer Gemeentepark Kapellen
01/11/13 KAPE Intern , Trainingstips # ,

Schuilruimte Kleedkamer Gemeentepark Kapellen

Na afspraak met de Gemeentelijke Sportdienst van Kapellen, mogen we ook tijdens dit winterseizoen opnieuw beschikken over één van de kleedkamers in het gemeentepark van Kapellen als (verwarmde) schuilruimte voor de ouders die op hun kinderen willen blijven wachten.

Een tafel en een pakketje stoelen moeten het comfort van de gebruikers verhogen. Dit is echter geen cafetaria … en we hopen dan ook dat de gebruikers deze ruimte telkens in treffelijke staat achterlaten.

Maak er gebruik van … maar doe het netjes !

0 likes geen reactiess
1 2 3 4 5 6 7 17
Zoeken
Sponsors
Agenda
Fitfree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand
Blijf op de hoogte