WIE KAN AANSLUITEN ?

Voor het atletiekjaar 2019-2020 kan iedereen die geboren is in 2013 of in alle vroegere jaren aansluiten bij onze club en een officiële aansluitingskaart bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL) ondertekenen. Echter zij die geboren zijn in 2013 mogen nog niet deelnemen aan officiële wedstrijden. Om aan officiële wedstrijden te mogen deelnemen moet je dus geboren zijn in 2012 of in alle vroegere jaren. Ben je geboren in 2013 of ben je jogger, dan is het mogelijk om als “kangoeroe” of “jogger/fit-free” aan te sluiten. “Kangoeroes” mogen wel deelnemen aan veldlopen in het winterseizoen. 

WANNEER AANSLUITEN ?

Op elk moment van het seizoen kan men aansluiten bij KAPE. Goed om weten is dat het atletiekjaar loopt van 1 november tot 31 oktober.

CATEGORIEËN

Hieronder vind je een overzicht van de indeling van de van de huidige leeftijdscategorieën voor trainingen en wedstrijden (seizoen 2019-2020) :

VAL Leeftijdscategorieën seizoen 2019-2020  (op klikken om pdf-file te openen)

LIDGELD ?

Bij aansluiting t.e.m. eind juni, dient het volledig lidgeld voor het eerste jaar betaald te worden. Sluit men echter aan na 1 juli, dan betaalt men slechts een beperkt deel van het jaarlijkse lidgeld.

Nieuwe leden mogen, op voorwaarde van onmiddellijke betaling van het lidgeld voor het volgende atletiekjaar, reeds tijdens de maanden september en oktober gratis komen meetrainen alhoewel het nieuwe atletiekjaar pas op 1 november start. Dit geldt ook voor “jogger/fit-free”.

Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur.


LIDGELDEN voor het atletiekjaar 2019-2020

CategorieLidgeld €Lidgeld € na 1 juli *
Kangoeroes8040
Benjamins10050
Pupillen10050
Miniemen10050
Cadetten11055
Scholieren11055
Juniors11055
Senior11055
Masters11055
Fit-Free8040
Joggers8040
Trainers met wedstrijdvergunning5050
Juryleden met wedstrijdvergunning5050
Wettelijke leden (die geen jurylid, trainer of atleet zijn)2020
(*) wel enkel geldig in geval van een eerste aansluiting

 

AANSLUITING NA 1 SEPTEMBER 2019

START TO JOG voor cursus in najaar 2019

G-SPORTERS


In dit lidgeld is GRATIS deelname aan de meetings die onze club organiseert én GRATIS inschrijving voor kampioenschappen inbegrepen.

 
HOE AANSLUITEN ?

Om aan te sluiten bij KAPE en een wedstrijdnummer (atleten) of jogkaart (kangoeroes-joggers-recreanten) bij de VAL te verkrijgen, dienen twee voorwaarden vervuld te worden

1.  het invullen en ondertekenen van de aansluitingskaart + aanvraag vergunning recreant of wedstrijdatleet.

2. het betalen van het lidgeld.

Aansluitingskaart : de aansluitingskaarten, die te verkrijgen zijn bij de clubsecretaris of bij één van de trainers, dienen duidelijk ingevuld te worden (naam in HOOFDLETTERS). Voor -18-jarigen dient zowel het lid als één van de ouders de kaart te ondertekenen.

Zowel de aansluitingskaart als de aanvraag vergunning dienen zo snel mogelijk ingevuld terugbezorgd worden bij de secretaris of bij één van de trainers, zodat de aansluiting bij de VAL (en het onderschrijven van de verzekering) kan geregeld worden en een wedstrijdnummer, kangoeroekaart of jogkaart aan de atleet kan bezorgd worden.

Het invullen van de aansluitingskaart is eenmalig, de aanvraag voor een wedstrijdnummer, kangoeroekaart of jogkaart moet ieder jaar hernieuwd worden.

Lidgeld : te storten op rekeningnummer BE91-7755-9465-4376 van KAPE met vermelding van naam (of namen) van de personen (of personen) die wensen aan te sluiten.

 
PRIVACYWET

In het kader van de dagelijkse werking van de vereniging worden alle gegevens van deze aansluiting – conform de Privacywet – enkel bewaard op het secretariaat van de club. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden – voor registratie van de aansluiting bij de federatie – ter beschikking gesteld van de Vlaamse Atletiekliga en – indien er een expliciete vraag komt – van de subsidiërende overheden (Vlaamse overheid, provincie, gemeente). Elk lid heeft het recht heeft zijn gegevens op te vragen en (eventueel) te verbeteren. Eenvoudig verzoek aan het clubsecretariaat volstaat om deze gegevens te ontvangen. De gegevens in het bezit van de club worden absoluut niet gebruikt voor enige vorm van direct marketing.


WEDSTRIJDNUMMER ?

Ieder jaar krijgt men een nieuw wedstrijdnummer. Indien men deelneemt aan wedstrijden, dient men dit nummer steeds te gebruiken. Om bij de start van het nieuwe seizoen – op 1 november – tijdig in orde te zijn, dienen alle formaliteiten (lidgeld + aansluitingskaart + aanvraag vergunning) tijdig geregeld te zijn. In de loop van het seizoen is snel regelen van de administratieve voorwaarden eveneens aanbevolen (met het oog op het snel afsluiten van de sportverzekering).
Waar draag je het wedstrijdnummer?


WEDSTRIJDKALENDER ?

Wil je weten welke wedstrijden worden georganiseerd, dan is de “Winterkalender” – voor veldlopen, indoorwedstrijden en wegwedstrijden – en de “Zomerkalender”  – voor outdoorwedstrijden en wegwedstrijden – van de Vlaamse Atletiekliga (VAL) je aangewezen gids. Deze kalenders worden gepubliceerd op de website www.atletiek.be en bevatten alle info over de organisaties van de VAL (data, plaats, proeven) en alle  inlichtingen over de Provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenschappen. Vanaf 2014 is de zomerkalender opnieuw beschikbaar in gedrukte versie. Een selectie van de voor de KAPE atleten belangrijkste wedstijden verschijnt er natuurlijk ook op deze KAPE website. 


VERZEKERING ?

Iedereen die in het bezit is van een wedstrijdnummer of als “kangoeroe”, “recreant” of “jogger” is aangesloten, is verzekerd via de Vlaamse Atletiekliga (VAL). Alle ongevallen dienen zo snel mogelijk gemeld te worden op het secretariaat. De noodzakelijke formulieren zijn te verkrijgen bij de secretaris of bij de trainers. Alle formulieren moeten zo snel mogelijk terugbezorgd worden op het clubsecretariaat.


WEDSTRIJDEN ?

De trainingen in onze club zijn een voorbereiding op deelname aan de wedstrijden. Het actuele trainingenschema vind je onder het hoofdmenu/info/trainingenschema op deze website.

Voor alle categorieën wordt geregeld wedstrijden aangeboden waar in groep wordt aan deelgenomen. Het staat de atleten nochtans vrij om, naar eigen keuze of in overleg met hun trainers, een selectie uit het ruime wedstrijdaanbod te maken.
Om aan wedstrijden deel te nemen dienen onze atleten – overeenkomstig de reglementen van de VAL – aan te treden in de officiële clubkleuren. De officiële kleuren van KAPE zijn wit en groen met zwarte broek. Een officieel wedstrijdshirt is verkrijgbaar bij de club. (op klikken om deze link te openen)

Wat te doen bij wedstrijden? Info

De belangrijkste wedstrijden zijn uiteraard onze eigen KAPE-meetings in Kapellen. Een deelname aan deze meetings mogen we voor iedere atleet toch als het minimum beschouwen. Voor nieuwe atleten zijn deze wedstrijden bovendien een geschikte en aangename kennismaking met de wedstrijdatletiek. En deelname aan eigen KAPE-meetings is GRATIS.

Maar KAPE neemt jaarlijks met de jongsten (benjamins, pupillen en miniemen) ook deel aan het A.A.S.-criterium (op klikken om deze link te openen), een regelmatigheidscriterium met een aantal Antwerpse clubs, de interclubwedstrijden van de VAL en het Provinciaal Kampioenschap. Voor de oudsten (vanaf cadet) zijn de interclubwedstrijden en de Provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenschappen niet te missen afspraken. Het KAPE Jogging Team werkt bovendien een uitgebreid programma van joggings en stratenlopen af.