WIE KAN AANSLUITEN ?

Iedereen die ten minste 5 jaar geworden is, kan aansluiten bij de club en een officiële aansluitingskaart bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL) ondertekenen. Vanaf 7 jaar mag je deelnemen aan officiële wedstrijden. Ben je jonger dan 7 jaar of ben je jogger, dan is het mogelijk om als “kangoeroe” of “recreant” aan te sluiten. “Kangoeroes” mogen wel deelnemen aan veldlopen in het winterseizoen.


WANNEER AANSLUITEN ?

Op elk moment van het seizoen kan men aansluiten bij KAPE. Goed om weten is dat het atletiekjaar loopt van 1 november tot 31 oktober. Vanaf 1 november start het winterseizoen, met o.m. de veldlopen en de indoorwedstrijden, en vanaf 1 april het zomerseizoen, met de pistewedstrijden. Het hele jaar door zijn er joggings of stratenlopen voor de joggers.


LIDGELD ?

Bij aansluiting t.e.m. eind mei, dient het volledig lidgeld voor het eerste jaar betaald te worden. Sluit men echter aan na 1 juni, dan betaalt men slechts een beperkt deel van het jaarlijkse lidgeld. De maanden september en oktober zijn – bij een nieuwe aansluiting – GRATIS (op voorwaarde van onmiddellijke betaling van het lidgeld voor het volgende atletiekjaar. Dit geldt ook voor “recreanten”.

Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur. Benjamins tot miniemen (d.w.z. atleten van 7 tot 13 jaar) en masters, betalen iets minder dan de atleten vanaf cadet (+ 13 jaar) tot senior. Voor kangoeroes, joggers, deelnemers aan FitFree en G-atleten bestaat een apart tarief.


LIDGELDEN SEIZOEN 2016-2017 (geldig vanaf 1 november 2016)

 

AANSLUITING NA 1 JUNI 2017

 

AANSLUITING NA 1 SEPTEMBER 2017

 

START TO RUN

 

G-SPORTERSIn dit lidgeld is GRATIS deelname aan de meetings die onze club organiseert én GRATIS inschrijving voor kampioenschappen inbegrepen.

Lidgeld : te storten op rekeningnummer BE91-7755-9465-4376 van KAPE.


KLEDIJ

Om aan wedstrijden deel te nemen dienen onze atleten – volgens de reglementen van de Vlaamse Atletiekliga – aan te treden in de officiële clubkleuren. De officiële kleuren van KAPE zijn wit en groen met zwarte broek. Een officieel wedstrijdshirt is verkrijgbaar bij de club. Voor spikes dienen de atleten zelf te zorgen.  Bovendien beschikken we nog over extra kledij (zie hieronder). Meer info bij de trainers of bij de clubsecretaris. Ook even aanpassen kan !HOE AANSLUITEN ?

Om aan te sluiten bij KAPE en een wedstrijdnummer (atleten) of jogkaart (kangoeroes-joggers-recreanten) bij de VAL te verkrijgen, dienen twee voorwaarden vervuld te worden :

–        invullen en ondertekenen van de aansluitingskaart + aanvraag vergunning recreant of wedstrijdatleet.
–        betalen van het lidgeld.

Aansluitingskaart : de aansluitingskaarten dienen duidelijk ingevuld te worden (naam in HOOFDLETTERS). Voor -18-jarigen dient zowel het lid als één van de ouders de kaart te ondertekenen.

Zowel de aansluitingskaart als de aanvraag vergunning dienen zo snel mogelijk ingevuld terugbezorgd worden bij de secretaris of bij één van de trainers, zodat de aansluiting bij de VAL (en het onderschrijven van de verzekering) kan geregeld worden en een wedstrijdnummer, kangoeroekaart of jogkaart aan de atleet kan bezorgd worden.

Het invullen van de aansluitingskaart is eenmalig, de aanvraag voor een wedstrijdnummer, kangoeroekaart of jogkaart moet ieder jaar hernieuwd worden.


PRIVACYWET

In het kader van de dagelijkse werking van de vereniging worden alle gegevens van deze aansluiting – conform de Privacywet – enkel bewaard op het secretariaat van de club. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden – voor registratie van de aansluiting bij de federatie – ter beschikking gesteld van de Vlaamse Atletiekliga en – indien er een expliciete vraag komt – van de subsidiërende overheden (Vlaamse overheid, provincie, gemeente). Elk lid heeft het recht heeft zijn gegevens op te vragen en (eventueel) te verbeteren. Eenvoudig verzoek aan het clubsecretariaat volstaat om deze gegevens te ontvangen. De gegevens in het bezit van de club worden absoluut niet gebruikt voor enige vorm van direct marketing.


WEDSTRIJDNUMMER ?

Ieder jaar krijgt men een nieuw wedstrijdnummer. Indien men deelneemt aan wedstrijden, dient men dit nummer steeds te gebruiken. Om bij de start van het nieuwe seizoen – op 1 november – tijdig in orde te zijn, dienen alle formaliteiten (lidgeld + aansluitingskaart + aanvraag vergunning) tijdig geregeld te zijn. In de loop van het seizoen is snel regelen van de administratieve voorwaarden eveneens aanbevolen (met het oog op het snel afsluiten van de sportverzekering).


WEDSTRIJDKALENDER ?

Wil je weten welke wedstrijden worden georganiseerd, dan is de “Winterkalender” – voor veldlopen, indoorwedstrijden en wegwedstrijden – en de “Zomerkalender”  – voor outdoorwedstrijden en wegwedstrijden – van de Vlaamse Atletiekliga (VAL) je aangewezen gids. Deze kalenders worden gepubliceerd op de website www.val.be en op de KAPE-website www.ackape.be en bevatten alle info over de organisaties van de VAL (data, plaats, proeven) en alle  inlichtingen over de Provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenschappen. Vanaf 2014 is de zomerkalender opnieuw beschikbaar in gedrukte versie.


KAPE-NIEUWSBRIEF ?

Heb je thuis een E-mail adres dan kan je ook via elektronische post alle “hot news” ontvangen. Je hoeft je dan enkel in te schrijven voor de “KAPE-Nieuwsbrief” en regelmatig valt er een berichtje in je elektronische brievenbus.


FACEBOOK & TWITTER ?

KAPE is aanwezig op de “sociale media” Facebook en Twitter. Het Facebookaccount is https://www.facebook.com/AtletiekClubKape. Op Twitter kan u ons vinden via https://twitter.com/AC_KAPE. Registreer je als volger en je verneemt alles eerst !


VERZEKERING ?

Iedereen die in het bezit is van een wedstrijdnummer of als “kangoeroe”, “recreant” of “jogger” is aangesloten, is verzekerd via de Vlaamse Atletiekliga (VAL). Alle ongevallen dienen zo snel mogelijk gemeld te worden op het secretariaat. De noodzakelijke formulieren zijn HIER (Ethias 1) en HIER (Ethias 4) te downloaden of te verkrijgen bij de secretaris of bij de trainers. Alle formulieren moeten zo snel mogelijk terugbezorgd worden op het clubsecretariaat.


WEDSTRIJDEN ?

De trainingen in onze club zijn een voorbereiding op deelname aan de wedstrijden. Naargelang hun leeftijd zijn de atleten (zowel bij de meisjes als bij de jongens) ingedeeld in volgende categorieën :

– kangoeroes : 5 en 6 jaar
– benjamins : 7 en 8 jaar
– pupillen : 9 en 10 jaar
– miniemen : 11 en 12 jaar
– cadetten : 13 en 14 jaar
– scholieren : 15 en 16 jaar
– juniors : 17 en 18 jaar
– seniors : vanaf 19 jaar
– masters : vanaf 35 jaar (op verjaardag)

Voor alle categorieën wordt geregeld via onze nieuwsbrief een selectie van wedstrijden aangeboden waar in groep wordt aan deelgenomen. Het staat de atleten nochtans vrij om, naar eigen keuze of in overleg met hun trainers, een selectie uit het ruime wedstrijdaanbod te maken.

De belangrijkste wedstrijden zijn uiteraard onze eigen KAPE-meetings in Kapellen. Een deelname aan deze meetings mogen we voor iedere atleet toch als het minimum beschouwen. Voor nieuwe atleten zijn deze wedstrijden bovendien een geschikte en aangename kennismaking met de wedstrijdatletiek. En deelname aan eigen KAPE-meetings is GRATIS.

Maar KAPE neemt jaarlijks met de jongsten (benjamins, pupillen en miniemen) ook deel aan het A.A.S.-criterium, een regelmatigheidscriterium met een aantal Antwerpse clubs, de interclubwedstrijden van de VAL en het Provinciaal Kampioenschap. Voor de oudsten (vanaf cadet) zijn de interclubwedstrijden en de Provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenschappen niet te missen afspraken. Het KAPE Jogging Team werkt bovendien een uitgebreid programma van joggings en stratenlopen af.