Op geregelde tijdstippen publiceert de Vlaamse Atletiekliga een nieuwsbrief voor haar juryleden. Daarin worden vaak nieuwigheden of prangende problemen uitvoerig besproken en toegelicht, als een vorm van bijscholing voor de jury. Het leek ons interessant om deze nieuwsbrieven ook ruimer te verspreiden via onze KAPE-website. Zo kunnen ook atleten, trainers, begeleiders en ouders op de hoogte blijven van wat er eventueel wijzigt bij de jurering of hoe bestaande reglementen dienen geïnterpreteerd te worden (zowel door de jury als door de atleten).

Het is absoluut niet onze bedoeling om hiermee een discussie tussen juryleden en anderen uit te lokken, maar eerder een inzicht te bieden aan alle partijen om – met kennis van zaken – over bepaalde knelpunten vóór, tijdens of nà de wedstrijden, te kunnen overleggen.


NIEUWSBRIEVEN JURYPK BPM MK 25.05.2015 (2)