Algemene Vergadering

Algemene Vergadering VZW KAPE – 20 december 2018 – uitnodiging
04/12/18 Allerlei # , ,

Algemene Vergadering VZW KAPE – 20 december 2018 – uitnodiging

De jaarlijkse algemene vergadering van de V.Z.W. “Koninklijke Atletiekclub Kapellen” wordt dit jaar gehouden op donderdag 20 december 2018 in het power lokaal aan de gemeentelijke atletiekpiste te Kapellen.

Begin van de vergadering : 20.30 uur. Lees verder

0 likes geen reactiess
Algemene Vergadering VZW KAPE – 16.12.2016 – verslag
18/12/16 Allerlei # ,

Algemene Vergadering VZW KAPE – 16.12.2016 – verslag

Op vrijdag 16 december werd de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VZW KAPE gehouden. Het verslag van deze vergadering kan je hier lezen … Lees verder

0 likes geen reactiess
Algemene Vergadering VZW KAPE – 11.12.2015 – verslag
12/12/15 KAPE Intern # ,

Algemene Vergadering VZW KAPE – 11.12.2015 – verslag

Op vrijdag 11 december werd de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VZW KAPE gehouden. Het verslag van deze vergadering kan je hier lezen …  Lees verder

0 likes geen reactiess
Algemene Vergadering VZW KAPE – 12.12.2014 – verslag
13/12/14 KAPE Intern # , ,

Algemene Vergadering VZW KAPE – 12.12.2014 – verslag

Op vrijdag 12 december werd de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VZW KAPE gehouden. Het verslag van deze vergadering kan je hier lezen …  Lees verder

0 likes geen reactiess
Uitslag “Youth Memorial Van Damme” – 05.09.2014 – Brussel
05/09/14 Allerlei # , ,

Uitslag “Youth Memorial Van Damme” – 05.09.2014 – Brussel

In het voorprogramma van de “Memorial Van Damme” – op vrijdag 5 september in het Koning Boudewijnstadion in Brussel – zat een onderdeel voor jongere atleten. Voor de 1000 m werd Jochem Vermeulen – houder van de beste jaartijd op deze afstand in België – geselecteerd als één van de deelnemers. Met 2’31″74 zette Jochem een nieuw P.R. en clubrecord neer. Lees verder

0 likes geen reactiess
37ste “Memorial Van Damme” – 06.09.2013 – Brussel
06/09/13 Allerlei # ,

37ste “Memorial Van Damme” – 06.09.2013 – Brussel

De 37ste editie van de “Memorial Van Damme” bracht twee KAPE-atleten aan de start. Stef Vanhaeren werd opgeroepen voor de 400 m horden en Renée Eykens voor de 1000 m. Voor Stef werd het met 50″63 – in sterk internationaal gezelschap – een evenaring van zijn beste seizoensprestatie. Renée overtroefde al haar Belgische tegenstanders met een nieuw P.R. en beste Belgische jaarprestatie van 2’47″79.

Memorial Van Damme. Renée 1000 m

En er zaten nog winnaars van KAPE in het Koning Boudewijnstadion: Emma Van Laer, Jochem Vermeulen en Lander Vermeulen wonnen immers de gratis toegangskaarten voor de internationale topmeeting via de wedstrijd van de Gemeente Kapellen en de Gemeentelijke Sportraad.

Memorial Winnaars Wedstrijd

0 likes geen reactiess
GRATIS naar “37ste Belgacom Memorial Van Damme” – 06.09.2013 – Brussel
21/08/13 Allerlei # , , , ,

GRATIS naar “37ste Belgacom Memorial Van Damme” – 06.09.2013 – Brussel

Het Gemeentebestuur Kapellen i.s.m. de Gemeentelijke Sportraad organiseren een wedstrijd voor de jeugd met als inzet 18 GRATIS tickets voor de 37ste editie van de “Belgacom Memorial Van Damme” op vrijdag 6 september 2013, inclusief vervoer heen en terug vanuit Kapellen.  De wedstrijd loopt van 20 augustus 8.00 uur tot en met 30 augustus 24.00 uur.

De winnaars gaan in groep (maximum 18 jongeren) naar het evenement, d.w.z. dat zij samen onder begeleiding van 2 volwassenen vanuit Kapellen naar het evenement vertrekken, ter plaatse samen blijven en ook in groep terugkomen naar Kapellen.

Memorial Van Damme

Wie kan deelnemen?

Alle Kapelse jongeren van 12 tot en met 15 jaar.
– Eenzelfde natuurlijke persoon mag slechts één maal deelnemen.
– Deelname aan de wedstrijd is gratis.
– Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel tijdens de officiële duur van de wedstrijd
– Deelname houdt in dat indien de deelnemer als winnaar wordt geselecteerd hij/zij schriftelijke toestemming van zijn ouder(s)/ voogd kan voorleggen om mee naar de “Belgacom Memorial Van Damme” onder begeleiding te gaan.

Hoe deelnemen:

Elke jongere die voldoet aan de voorwaarden kan zich kandidaat stellen om een gratis ticket te winnen door:
– naar www.facebook.com/gemeentelijkesportraadkapellen te gaan en je gratis te registreren
– vervolgens plaats je een filmpje, foto, tekst … op deze Facebookpagina dat betrekking heeft op de “Belgacom Memorial Van Damme” en waaruit het enthousiasme en motivatie blijkt om een ticket te winnen
– bevestig je deelname met een mailtje naar sportdienst@kapellen.be met vermelding van naam en voornaam, adres, geboortedatum en telefoonnummer/GSM nummer. Vergeet ook je gebruikersnaam van Facebook niet te vermelden, anders is je deelname niet geldig !

Een jury samengesteld uit medewerkers van de gemeentelijke sportdienst en leden van de sportraad kiest de 18 leukste en origineelste inzendingen die voldoen aan de gestelde wedstrijdvoorwaarden.

De winnaars worden door het gemeentebestuur ten laatste op 2 september 2013 op de hoogte gebracht. De prijs is niet omzetbaar in geld en de tickets worden uitgereikt op naam van de winnaar.

Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.

De organisatoren wijzen elke aansprakelijkheid af bij annulering van deze wedstrijd om redenen van overmacht.

Elke deelnemer aan deze wedstrijd krijgt van zijn/haar ouder(s) of voogd de automatisch toestemming voor het gebruik van zijn gegevens met het oog op publicitaire doeleinden die betrekking hebben op de wedstrijd zelf.

0 likes geen reactiess
Algemene Vergadering VZW KAPE – 14.12.2012 – verslag
15/12/12 KAPE Intern # , ,

Algemene Vergadering VZW KAPE – 14.12.2012 – verslag

De vergadering werd gehouden in het Cultureel Centrum “Oude Pastorij” aan de Dorpsstraat te 2950 Kapellen.

Begin van de vergadering: 20.15 uur.

Aanwezig: De Hoon Hugo, Dierckx Eddy, Dierckx Veerle, Fermont Eddy, Fockenier Elisabeth, Folens Geert, Gorts André, Hendrickx Hubert, Orens Sandy, Van den Eynden Johnny, Van Laer Bart, Van Langenhove Peggy en Van Thillo Marc.

Verontschuldigd: Bonte Laura, Laureyssens Bjorn (V), Loopmans Ria (V), Sauviller Paul (V), Van den Wyngaert Bo en Vanhaeren Luc.

Volmachten: Dierckx Eddy voor Loopmans Ria, Dierckx Veerle voor Laureyssens Bjorn en Peggy Van Langenhove voor Paul Sauviller.

VERSLAG

Bij afwezigheid van voorzitter Karina Denis, opent secretaris Hugo De Hoon de vergadering om 20.15 uur.

1. Nazicht van de financiële verplichtingen van de leden.
Alle aanwezige leden hebben aan hun financiële verplichtingen voldaan. Er zijn 16 stemgerechtigden (volmachten inbegrepen).

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het voorbije seizoen 2011-2012.
De aanwezige leden ontvingen het verslag vóór de vergadering. De secretaris geeft een korte toelichting bij het verslag. Het programma 2013 wordt als bijlage toegevoegd. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester.
De penningmeester geeft toelichting bij de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2012. De rekening wordt afgesloten met een positief saldo van 2383,69 €.

4. Interpellaties over balans en rekeningen.
Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

5. Verslag van de rekeningtoezichters.
De rekeningtoezichters Laura Bonte en Veerle Dierckx hebben de reke¬ningen nagezien. Er werden geen fouten of tekortkomingen vastgesteld.

6. Goedkeuring van de balans en de rekeningen van het seizoen 2011-2012.
De balans en rekeningen worden unaniem door de vergadering goedgekeurd.

7. Kwijting van de penningmeester voor het seizoen 2011-2012.
De penningmeester krijgt kwijting wat betreft de balans en rekeningen over het seizoen 2011-2012.

8. Voorstel tot begroting voor het seizoen 2012-2013.
De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor het volgende seizoen.

9. Interpellaties over de begroting voor het seizoen 2012-2013.
Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

10. Goedkeuring van de begroting 2012-2013.
De begroting wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd.

11. Aanduiding van tenminste 2 rekeningtoezichters.
Laura Bonte en Veerle Dierckx zullen ook volgend jaar de rekeningen nakijken.

12. Aanduiding stembureau.
Veerle Dierckx en Bart Van Laer vormen het stembureau.

13. Verkiezing Voorzitter.
Conform de statuten werd vooraf de kandidatuur van Peggy Van Langenhove ingediend. De nieuwe voorzitter werd met 15 ja-stemmen en 1 nee-stem verkozen voor een mandaat van 4 jaar.

14. Verkiezing leden Raad van Bestuur.
In de Raad van Bestuur waren 5 mandaten van 4 jaar te begeven. De kandidaturen van Geert Folens en Marc Van Thillo werden – conform de statuten – vooraf ingediend. Met 15 ja-stemmen en 1 onthouding werden beiden verkozen voor een mandaat van 4 jaar.

15. Ontslag van leden.
Geen.

16. Interpellaties algemeen.
Geen.

17. Slotwoord van de secretaris.
Hugo De Hoon feliciteert alle atleten voor de sterke sportieve prestaties en alle medewerkers voor de geslaagde organisaties tijdens het voorbije jaar en hoopt om ook tijdens het nieuwe seizoen op de medewerking en sportieve inzet van iedereen te kunnen rekenen.

De voorzitter,                                                        De secretaris,

Peggy Van Langenhove                                       Hugo De Hoon

0 likes geen reactiess
Zoeken
Sponsors
Agenda
Fitfree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand
Blijf op de hoogte