Cadetten in jeugdwedstrijden in 2015 !
April 17, 2024 at 9:44 pm

Cadetten in jeugdwedstrijden in 2015 !

De clubs die deel uitmaken van het A.A.S.-criterium, hadden – in het voorjaar 2014 – tijdens de Algemene Vergadering van de Vlaamse Atletiekliga een interpellatie ingediend om voortaan ook cadetten te laten deelnemen aan jeugdmeetings. Eind september werd dit – voor onze atletiekfederatie ingrijpende – voorstel goedgekeurd door de Raad van Bestuur.


Even een schets van de historiek van dit verhaal:

– de A.A.S.-clubs – ACBR, AVKA, BVAC, ESAK, LIER (‘s Gravenwezel), SGOL en KAPE – kwamen tijdens hun evaluatievergaderingen telkens tot de conclusie dat de stap voor een aantal cadetten naar de “open meetings” – na een aantal jaren deelname in clubverband aan het A.A.S.-criterium – veel te groot was en dat daardoor een aantal van deze cadetten afhaakten en atletiek voor bekeken hielden.

– om deze uitval binnen de eigen clubs te kunnen stoppen, werd eerst gedacht aan een uitbreiding van het A.A.S.-criterium tot de categorie cadetten … maar de reglementen van de Vlaamse Atletiekliga lieten dit niet toe.

– in september 2013 werd dan een voorstel tot uitbreiding van de jeugdmeetings voorgelegd aan het Directiecomité en de Raad van Bestuur van de Vlaamse Atletiekliga, maar dat werd – op een dubieuze manier – verworpen op het Directiecomité van 21 oktober 2013.

– het negatieve antwoord en de wijze waarop de beslissing tot stand was gekomen, zette de A.A.S.-clubs aan om in november 2013 het voorstel opnieuw schriftelijk voor te leggen aan de bestuursorganen van de VAL. En toen bleef het heel lang oorverdovend stil …

– door het uitblijven van een reactie werd door de A.A.S.-clubs besloten om tijdens de Algemene Vergadering van de VAL op 22 maart 2014 een gezamenlijke interpellatie te houden, met als doel dit reglement aan te passen en de mogelijkheid te bieden voor cadetten om 2 jaar langer in het jongerencircuit mee te draaien.

– in het voorstel werd uiteraard rekening gehouden met de cadetten die zich wél rijp voelen voor een overstap. Ook bij de “open meetings” zouden deze atleten verder terechtkunnen.

– zo werd een oplossing voorgesteld voor twee soorten atleten: de eerste groep kan terecht in de uitgebreide jeugdwedstrijden, de tweede groep in de “open meetings”.

– tijdens de Algemene Vergadering werden door VAL-voorzitter Eddy De Vogelaer een aantal bedenkingen geuit tegen het voorstel … maar na een aantal tussenkomsten uit de zaal werd uiteindelijk besloten om het voorstel voor te leggen aan de commissie “Wedstrijdstructuur”, waarop een delegatie van de A.A.S.-clubs uitgenodigd werd.

– deze vergadering werd in juli 2014 bijeengeroepen, met aan de ene kant vertegenwoordigers van het VAL-bestuur en aan de andere kant een delegatie van de A.A.S.-clubs.

– in eerste instantie was het antwoord van de VAL-bestuurders een duidelijke NEE, maar mits een aantal weerleggingen en tegenvoorstellen van de A.A.S.-delegatie werd het – dat moet gezegd – een erg interessante gedachtewisseling, die veel ruimer uitliep dan enkel de toelating van cadetten tot jeugdmeetings.

– zo interessant zelfs dat de A.A.S.-afgevaardigden daarna besloten om – na onderling overleg tussen de clubs – hun voorstel nog uit te breiden met een aantal ideeën die de jeugdatletiek een nieuwe boost konden geven.

– alle details zouden ons hier te ver leiden, maar er werden in het eindvoorstel ingrijpende wijzigingen voorgesteld aan de “Wedstrijdprogrammering 2015” voor de jeugdcategorieën en voor de wedstrijdorganisaties in het algemeen.

– dit A.A.S.-voorstel werd op 6 augustus 2014 voorgelegd aan de VAL ter bespreking … en op 29 september 2014 werd het aangepaste voorstel van de commissie “Organisaties” door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

En daar kwamen we behoorlijk wat voorstellen van onze A.A.S.-clubs in tegen … met als belangrijkste doorbraak de toelating om zowel bij jeugdmeetings als bij “open meetings” cadetten toe te laten (indien de organiserende club dit wenst). Geen verplichting voor de clubs, maar de vrijheid om zelf te beslissen of de eigen jeugdmeetings ook opengesteld worden voor cadetten.

Voor deze cadetten wordt wel een beperking ingebouwd wat de aard van de proeven betreft. Binnen de jeugdmeetings kunnen enkel 100 m – 200 m – 300 m – 1000 m – 80 H/100 H – 300 H – 4 x 100 m – hoog – polsstok – ver – kogel – discus en speer georganiseerd worden. Alle andere nummers kunnen de (geïnteresseerde) cadetten betwisten tijdens de “open meetings”.

De conclusie – na heel wat nota’s, vergaderingen en overleg – is duidelijk: de intentie van de A.A.S.-clubs om haar cadetten te laten deelnemen binnen het A.A.S.-criterium, kan vanaf 2015 uitgevoerd worden. En niet alleen binnen dit A.A.S.-criterium dus, maar ook op alle andere jeugdmeetings in Vlaanderen.

Ook op organisatorisch vlak, haalden we nog een aantal zaken binnen … waarvan we hopen dat ze de jeugdatletiek in Vlaanderen een dienst zullen kunnen bewijzen. Het gezamenlijk optreden van onze clubs heeft alvast tot erg positieve resultaten geleid … nu wordt het nog een hele klus om deze wijzigingen in de praktijk uit te werken. Maar daar beginnen we met veel moed aan !

Hugo De Hoon

0 likes Reglementen # ,
Share: / / /

One thought on “Cadetten in jeugdwedstrijden in 2015 !

  1. Dimitri Pelckmans schreef:

    Dat is goed nieuws. Goed gedaan Hugo! Dit is één van de meest waardevolle beslissingen i.f.v. de sport en de atleten. Proficiat aan AAS. En uiteraard: allemaal veel succes ermee.

    Groeten
    Dimitri

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand