Inschrijven
Sinds het seizoen 2021 is voorinschrijving met online-betaling verplicht. Dus plots beslissen om aan een wedstrijd deel te nemen, lukt niet langer.
Vanaf seizoen 2022 worden de witte en roze wedstrijdkaartjes niet meer gebruikt.
Meestal zal de inschrijving verlopen via atletiek.nu maar clubs kunnen ook andere tools gebruiken.

Aflossingen
Als er aflossingen op het programma staan, dan zullen de trainers de ploegen samenstellen, met de atleten die wensen deel te nemen.

Tijdens de wedstrijd