De Raad van Bestuur van KAPE heeft beslist om een samenwerking aan te gaan met Parantee VZW met het oog op een betere integratie van atleten met een handicap. Hiermee willen we ook personen met een handicap aanzetten tot bewegen en tot sportparticipatie binnen onze club. Wij hebben voor onze G-werking gekozen voor een inclusief model, waarbij de atleten met een handicap kunnen meedraaien binnen het volledige trainingsaanbod van onze club.

“met ondersteuning en begeleiding van Parantee VZW”


Parantee - Ik G-sport - Marijke

 

Marijke Van Acker … campagnebeeld van Parantee VZW en lid van KAPE !


Parantee VZW is één van de drie erkende G-sportfederaties in Vlaanderen, die sterk gericht is op het aanmoedigen van sporten in georganiseerd clubverband. Naast handicapspecifieke clubs met een aanbod voor alle sporters met een handicap en op alle sportieve niveaus, kiest Parantee VZW ook voor een samenwerking met andere sportfederaties, w.o. de Vlaamse Atletiekliga, en reguliere sportclubs met een G-werking, zoals KAPE nu. Binnen de samenwerking tussen Parantee VZW en de VAL werd een G-criterium opgestart, werden specifieke reglementen voor de atletiek uitgewerkt en worden opleidingen voor begeleiders georganiseerd.Parantee - logoDe samenwerking met Parantee VZW biedt ook informatie op het vlak van bijscholingen, studiedagen en VTS-sportkaderopleidingen van BLOSO – in samenwerking met de G-sportfederaties – voor de G-begeleiders binnen onze club. Ook eigen bijscholingen en opleidingen voor trainers en bestuurders behoren tot het pakket van de VZW.

Wij hebben voor onze G-werking gekozen voor een inclusief model, waarbij de atleten met een handicap kunnen meedraaien binnen het volledige trainingsaanbod van onze club. D.w.z. dat we ons beperken tot atleten met een fysieke handicap en personen met een psychische handicap (bvb. lichte vormen van autisme), die het normale programma van onze andere atleten – mits aangepaste aandacht – kunnen afwerken. Wij richten ons hierbij zowel op jeugdige als volwassen atleten.


Wedstrijdaanbod voor atleten met een handicap ?

– deelname aan recreatieve wedstrijden – het G-criterium.

– deelname aan reguliere wedstrijden van de VAL – samen met valide atleten.

– wedstrijden georganiseerd door Parantee VZW.


Classificatie ?

Om op een gelijkwaardige manier de sportieve strijd te kunnen aangaan, is het noodzakelijk dat de tegenstanders gelijkwaardig zijn. Voor verschillende handicaps is er dan ook een classificatieprocedure voorzien, dit is een screening die competitiesporters met een handicap doorlopen om in een bepaalde competitieklasse ingedeeld te worden. Deze indeling gebeurt op basis van de handicap en de functionele mogelijkheden van de sporter. Door individuele sporters of teams met hetzelfde functionele potentieel met elkaar in competitie te laten treden (in dezelfde competitieklasse) ontstaan er eerlijke competities en gelijke sportkansen voor alle deelnemers. Een overzicht van deze classificatie kan je nalezen op de website van Parantee VZW.


Hoe kan een atleet met een handicap aan wedstrijden deelnemen ?

– je bent lid van een atletiekclub bij de Vlaamse Atletiekliga.

– je bent lid van een club aangesloten bij Parantee VZW.

– je bent lid van een atletiekclub bij de Vlaamse Atletiekliga én lid van een club aangesloten bij Parantee VZW.

Op de achterzijde van het wedstrijdnummer wordt een etiket gekleefd waarop de begeleidingsfaciliteiten zijn aangebracht.


Voordelen

Atleten met een handicap kunnen – afhankelijk van hun classificatie – genieten van begeleidingsfaciliteiten. Buiten de reeds eerder genoemde afwijkingen op het wedstrijdreglement (bvb. starten zonder startblok), kan de atleet ook genieten van persoonlijke begeleiding op het terrein. Hiervoor werd door de VAL een speciale begeleiderskaart ontworpen

Parantee - Begeleiderskaart

Deze begeleiderskaart geldt niet als toegangsbewijs.


Wie kan fungeren als begeleider ?

Het is aangewezen dat de clubbegeleider fungeert als individuele begeleider tijdens de wedstrijden. Maar vermits dit niet altijd mogelijk is, kunnen ook de ouders van de atleet met een handicap als begeleider fungeren. De begeleider dient deze kaart steeds zichtbaar te dragen op het terrein.


Praktisch ?

Nieuwe leden

Wil je deelnemen aan de atletiektrainingen voor G-sporters van onze club, informeer dan eerst even op het clubsecretariaat of je in aanmerking komt voor één van de categorieën die door KAPE binnen het inclusief pakket ontvangen kunnen worden op onze trainingen.

KAPE-leden

Informeer bij de clubsecretaris wat er te doen valt voor een classificatie of voor het verkrijgen van een begeleiderskaart voor een KAPE-atleet.