Ethias Jeugdproject 2010
March 3, 2024 at 4:58 am

Ethias Jeugdproject 2010

De Vlaamse Atletiekliga organiseert jaarlijks het “Ethias Jeugdproject”. Dit project heeft als doel toekomstige topatleten te identificeren en (bovenop de clubwerking) een federale meerwaarde te geven voor de ontwikkeling van hun potentieel. Om uit te groeien tot internationaal prestatieniveau moeten atleten extra gestimuleerd en gemotiveerd worden, zowel vanuit de club als vanuit de federatie.

 JP20071


De structuur van dit “Ethias Jeugdproject” ziet er als volgt uit:

  • talentdetectie op clubniveau: door het afnemen van clubtesten of observaties tijdens de trainingen voor miniemen, cadetten en scholieren.
  • provinciale talentenwerking: met provinciale talentendagen en provinciale trainingen voor miniemen, cadetten en scholieren.
  • federale talentenwerking: met een federale talentendag en een federale trainingsgroep voor miniemen, cadetten en scholieren.

Tijdens al deze stappen is het de bedoeling om zo veel mogelijk informatie te verzamelen, die iets kan zeggen over het potentieel van de atleten (snelheid, kracht, uithouding, coördinatie, mentaal, enz. …), waarbij ook rekening gehouden wordt met de trainingsgeschiedenis en de ontwikkeling van de atleet.

De geselecteerde atleten krijgen kwaliteitsvolle trainingen die gericht zijn naar het ontwikkelen van een brede basis en een goede basistechniek in de disciplines.

Het “Ethias Jeugdproject” 2011 staat open voor miniemen, cadetten en scholieren van het atletiekseizoen 2010-2011 d.w.z. voor de atleten geboren tussen 1994 en 1999.

Het Jeugdproject 2011 start nu !

Talentdetectie op clubniveau. Onze club doet – in augustus en september – aan talentdetectie door middel van observaties en overleg tussen de trainers.

  • Provinciale talentendag. Tijdens deze talentendag wordt een testbatterij afgenomen van diverse atletiekspecifieke testen om een idee te krijgen van factoren als kracht, snelheid, lenigheid, uithouding, explosiviteit, enz. Door te werken met bekwame testafnemers en scouters wordt gestreefd naar een zo correct mogelijke opmeting van de resultaten.

De provinciale talentendag voor de provincie Antwerpen is voorzien op zaterdag 2 oktober om 9.30 uur en om 13.00 uur in het BLOSO-centrum aan de Vorselaarsebaan in Herentals.

Op basis van de resultaten wordt een selectie gemaakt voor de federale talentendagen. Deze selectie houdt rekening met veelzijdige resultaten, zonder jongeren met een specifiek potentieel over het hoofd te zien.

Federale talentendag. Deze wordt georganiseerd in de Topsporthal in Gent tussen eind december 2010 en begin januari 2011. Op de federale talentendag worden de verzamelde resultaten getoetst aan het “oog van de trainer”.

De trainers geven een gevarieerde oefenstof, terwijl zij de atleten observeren op hun coördinatie-vermogen en basisvaardigheden binnen de disciplinegroepen. Op basis van de resultaten van de talentendagen – provinciaal en federaal – wordt een “profiel” van de atleten opgemaakt, dat jaarlijks wordt opgevolgd om de evolutie van de atleten in kaart te brengen.

En dan de “talentontwikkeling” !

  • Zomerseizoen 2011: provinciale trainingen. De uitgenodigde atleten nemen deel aan een 6-tal trainingen, waar een evenwicht tussen disciplinetraining en veelzijdige basis wordt gegeven.
  • Zomerseizoen 2011: federale trainingsgroep. Een 40-tal atleten neemt – bovenop de provinciale trainingen – deel aan een trainingsdag en een weekendstage, waar ze verder opgevolgd worden door de federatie.

Meer info over dit ‘Ethias Jeugdproject” kan je vinden op de website van de VAL www.val.be.

0 likes Allerlei # ,
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand