Huurgelden “openluchtterreinen” gemeente Kapellen – een update !
May 25, 2024 at 8:35 pm

Huurgelden “openluchtterreinen” gemeente Kapellen – een update !

Een bericht op de Facebookpagina van KAPE heeft nogal wat vragen doen rijzen en de tongen geroerd bij onze leden. Om ook de niet-Facebookfanaten op de hoogte te brengen van wat er aan de hand is met de huurgelden die onze club dient te betalen voor de atletiekpiste in het gemeentepark te Kapellen, nemen we dat bericht – ter informatie – even over op de KAPE-website, met een UPDATE van de huidige situatie.

Facebookpagina van KAPE op 05.11.2013.

Zelfs met een zitje in de Gemeentelijke Sportraad Kapellen val je nog wel eens van je stoel. Zo kwamen wij er recent achter dat onze atletiekclub de énige club is die moet betalen voor de “openluchtterreinen” die ze huurt. Alle voetbalclubs van Kapellen en Korfbalclub Kapellen krijgen hun terreinen voor de trainingen volkomen GRATIS van de gemeente … een discriminatie tussen clubs waar niemand binnen KAPE – in heden en verleden – van op de hoogte was.

Vermits het nieuwe schepencollege (Open VLD-NV-A.) de huurreglementen voor de sportinfrastructuur opnieuw moesten vastleggen voor de volgende 6 jaar, hebben wij in mei ons ongenoegen over deze (onverwachte) vaststelling bij het schepencollege aangekaart. Tot op heden – we zijn nu begin november – hebben we nog steeds geen antwoord gehad op deze brief.

Weer via diezelfde Sportraad Kapellen kregen we nu inzage in de nieuwe tarieven voor de volgende legislatuur … en wat bleek: het schepencollege heeft in zijn nieuwe voorstel deze absolute discriminatie bestendigd. Van sportschepen Koen Helsen (Open VLD) kregen we nu niet meteen een overtuigende verklaring voor de hardnekkigheid waarmee deze ongelijkheid wordt in stand gehouden.

Binnen de Sportraad Kapellen waren er gelukkig nog andere leden van de Raad van Bestuur die het ongerijmde van deze toestand inzagen. Voetbalclubs en korfbal betalen dus ook in de toekomst 0,0 € per training, terwijl KAPE 10 € moet afdokken voor elke avond training op de gemeentelijke atletiekpiste.

Elk weldenkend mens zou verwachten dat deze historische fout nu meteen zou rechtgezet worden, maar dat is blijkbaar buiten de waard van dit schepencollege gerekend. Er zijn dus duidelijk twee soorten buitensportclubs: de gratis clubs en de betalende clubs. Begrijpe wie begrijpe kan, maar dit gaat mijn petje écht te boven ! ”

UPDATE 25.11.2013

De commotie rond dit dossier heeft er alvast toe geleid dat het schepencollege de beslissing over de retributie van de “sportinfrastructuur” – met inbegrip van de huurgelden voor de “openluchtterreinen” – uit het voorstel heeft gelicht dat op de gemeenteraad van maandag 25 november wordt besproken. Vermits de bestaande regeling van de retributies vervalt op 31 december 2013, betekende dit dat er moest uitgekeken worden naar de gemeenteraad van maandag 16 december. Om tijdig in werking te kunnen treden op 1 januari 2014, moesten de retributies voor de “openluchtterreinen” zeker op deze laatste gemeenteraad van het jaar goedgekeurd worden.

UPDATE 10.12.2013

Het schepencollege (Open VLD – NV-A) heeft zich nog wat tijd gekocht. De discriminerende maatregel wordt met maximum 6 maanden verlengd. Tijdens deze periode blijft het gebruik van de voetbal- en korfbalterreinen voor trainingen gratis en blijft de atletiekpiste betalend. De huidige retributies blijven gelden in het nieuwe reglement. In de tussentijd worden deze (volgens de toelichting bij de dagorde van de gemeenteraad) – samen met de Gemeentelijke Sportraad – “opnieuw geëvalueerd door inkomsten en uitgaven per type en gebruik van infrastructuur in kaart te brengen”. Op basis van deze analyse en evaluatie zal een nieuw voorstel aan het schepencollege en de gemeenteraad gedaan worden. Dit moet ten laatste in juni 2014 gebeuren, zodat men het sportseizoen 2014-2015 kan starten met herziene tarieven voor de infrastructuur.

Momenteel is het probleem weer even van tafel, de knoop is echter niet doorgehakt. Nu wordt het uitkijken wat de “evaluatie van inkomsten en uitgaven” gaat opleveren ? Wait and see ?

UPDATE 16.12.2013

Tijdens de gemeenteraad van maandag 16 december, werd de verlenging van de huidige tarieven voor gebruik van de openluchtterreinen goedgekeurd. Je weet wel … het “retributiereglement” waarbij enkel atletiekinfrastructuur betaald moet worden en voetbal- en korfbalinfrastructuur gratis is.

De verlenging van het “retributiereglement” geldt – volgens de notulen van de gemeenteraad – voor de periode 01.01.2014 tot 31.12.2019. Strikt genomen betekent dit dat voor de volgende 6 jaar dezelfde discriminatoire huurgelden kunnen gevraagd worden.

Nu heeft het schepencollege (Open VLD – NV-A) wel – in de toelichting én mondeling ook op de gemeenteraad – aangegeven dat er in de eerste 6 maanden van 2014 naar een aangepaste vergoeding zal worden gezocht en dat deze ten laatste op 30.06.2014 – na advies van de Sportraad Kapellen – aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Maar … zowel deze schriftelijke toelichting, als de mondelinge toezegging tot verandering, hebben geen enkele afdwingbare juridische waarde. Met wat kwade wil – waarvan wij hen voorlopig niet verdenken – kan deze aanpassing over het hoofd worden gezien en gelden de – juridisch wel correcte – beslissingen van de gemeenteraad i.v.m. dit retributiereglement. En dan zitten we tot eind 2019 weer vast aan de huidige onevenwichten. De geloofwaardigheid van het schepencollege in dit dossier zal dus ten laatste op 30.06.2014 kunnen beoordeeld worden.

Geduld is een schone deugd !

UPDATE 15.06.2014

De geloofwaardigheid van het schepencollege (Open VLD- NV-A) hangt aan een zijden draadje. De belofte uit december 2013 om de huurgelden voor openluchtterreinen te herzien tegen eind juni 2014, heeft nog niet meteen een vervolg gekregen. De gemeentelijke sportraad heeft inmiddels zijn laatste reguliere vergadering vóór de vakantie achter de rug … en een nieuw voorstel van retributiereglement is niet voor advies voorgelegd door de bevoegde schepen Koen Helsen (Open VLD) of door de sportdienst.

Vermits dit een eerste voorwaarde is (en ook zo beloofd werd op de gemeenteraad) om tot een nieuw reglement te komen, worden de druiven zuur voor het schepencollege. Binnen de door hen zelf verkondigde termijn, zal er dus geen nieuw retributiereglement voorgelegd kunnen worden aan de gemeenteraad. Tenzij er de volgende week nog een deus-ex-machina komt opduiken … maar daar durven we sterk aan twijfelen.

De gevolgen van het niet nakomen van deze beloften zijn duidelijk: de discriminatie tussen de retributiegelden voor gebruik van de atletiekpiste door onze club t.o.v. de andere gebruikers van openluchtterreinen (voetbal en korfbal) blijft bestaan en wordt bestendigd tot eind 2019 (tenzij er de volgende maanden of jaren toch nog wijzigingen uit de boom vallen). Maar misschien was dat wel de uiteindelijke bedoeling van het gemeentebestuur ? Mooi is anders !

UPDATE 23.06.2014

Beloften nakomen schijnt geschrapt te zijn uit het woordenboek van het schepencollege én de administratie. Het voorleggen van een nieuw retributiereglement voor de openluchtterreinen van de gemeente Kapellen is – vermoedelijk – ergens in de onderste schuif verdwenen. Noch de gemeentelijke sportraad, noch de gemeenteraad kregen binnen de aangekondigde termijn – einde juni – een nieuw voorstel van het schepencollege te zien. Het verschil in huurprijs voor de verschillende outdoorinstallaties (atletiekpiste, voetbalvelden en korfbalvelden) blijft dus nog wat langer bestaan … en de enige die daar de rekening voor betaald is onze atletiekclub. Willen we misschien het uitspreken van “beloften” voortaan tot het absolute minimum beperken … zeker als ze toch niet gehouden worden. Lijkt me een redelijke afspraak !

 

0 likes Allerlei # , ,
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand