Op deze pagina vind je de uitslagen van onze eigen KAPE-organisaties … het wedstrijd- en uitslagenarchief van KAPE dus …

[insert_php]

setlocale(LC_ALL,’nl_NL’);
global $wpdb;
$query = $wpdb->get_results(” SELECT omschrijving,DATE_FORMAT(datum,’%Y’) jaar,DATE_FORMAT(datum,’%d-%m-%Y’) dat,type,locatie,organisator,opmerking,inslink,uitslaglink FROM wedstrijd where organisator=’KAPE’ and year(datum) < year(now()) order by jaar desc, datum asc"); foreach ($query as $row) { echo "

“;
if (empty($row->uitslaglink) )
{
echo “

“;
}
else
{
echo “

Datum Type Organisatie/wedstrijd Wedstrijduitslag Opmerking
” . $row->dat . “ ” . $row->type . “ ” . $row->omschrijving . “