De Vlaamse Atletiekliga organiseert jaarlijks het “Ethias Jeugdproject”. Dit project heeft als doel toekomstige topatleten te identificeren en (bovenop de clubwerking) een federale meerwaarde te geven voor de ontwikkeling van hun potentieel. De provinciale  “talentendag” werd georganiseerd op zaterdag 11 oktober in Brasschaat.


Om uit te groeien tot internationaal prestatieniveau moeten atleten extra gestimuleerd en gemotiveerd worden, zowel vanuit de club als vanuit de federatie. Deze jeugddetectie richt zich tot miniemen en cadetten (en scholieren met een beperkte trainingsgeschiedenis). De structuur van dit “Ethias Jeugdproject” ziet er als volgt uit:

–   – talentdetectie op clubniveau: door het afnemen van clubtesten of observaties tijdens de trainingen voor miniemen, cadetten en scholieren.

–   – provinciale talentenwerking: met provinciale talentendagen en provinciale trainingen voor miniemen, cadetten en scholieren.

–   – federale talentenwerking: met een federale talentendag en een federale trainingsgroep voor miniemen, cadetten en scholieren.

Tijdens al deze stappen is het de bedoeling om zo veel mogelijk informatie te verzamelen, die iets kan zeggen over het potentieel van de atleten (snelheid, kracht, uithouding, coördinatie, mentaal, enz. …), waarbij ook rekening gehouden wordt met de trainingsgeschiedenis en de ontwikkeling van de atleet.

De geselecteerde atleten krijgen kwaliteitsvolle trainingen op alle niveaus die gericht zijn naar het ontwikkelen van een brede basis en een goede basistechniek in de disciplines.

Het “Ethias Jeugdproject” 2015 staat open voor miniemen, cadetten en scholieren van het atletiekseizoen 2014-2015 d.w.z. voor de atleten geboren tussen 1998 en 2003.

Het Jeugdproject 2015 is inmiddels al gestart !

talentdetectie op clubniveau: onze club doet aan talentdetectie door middel van observaties en overleg tussen de trainers en maakt een selectie voor de provinciale talentendag.

·  provinciale talentendag: tijdens deze talentendag wordt een testbatterij afgenomen van diverse atletiekspecifieke testen om een idee te krijgen van factoren als kracht, snelheid, lenigheid, uithouding, explosiviteit, enz. Door te werken met bekwame testafnemers en scouters wordt gestreefd naar een zo correct mogelijke opmeting van de resultaten.

De provinciale talentendag voor de provincie Antwerpen werd gehouden op zaterdag 11 oktober in het Louis De Winterstadion in het gemeentepark van Brasschaat.

Op basis van de resultaten wordt een selectie gemaakt voor de federale talentendagen. Deze selectie houdt rekening met veelzijdige resultaten, zonder jongeren met een specifiek potentieel over het hoofd te zien. Op basis van de 6-minutenloop op de provinciale talentendagen wordt eveneens een bijkomende selectie gemaakt voor deelnemers aan het nieuwe project “Halve Fond-Fond U14″

federale talentendag: deze wordt georganiseerd in de Topsporthal in Gent tussen eind december 2014 en begin januari 2015. Op de federale talentendag worden de verzamelde resultaten getoetst aan het “oog van de trainer”.

De trainers geven een gevarieerde oefenstof, terwijl zij de atleten observeren op hun coördinatie-vermogen en basisvaardigheden binnen de disciplinegroepen. Op basis van de resultaten van de talentendagen – provinciaal en federaal – wordt een “profiel” van de atleten opgemaakt, dat jaarlijks wordt opgevolgd om de evolutie van de atleten in kaart te brengen.

0 likes Allerlei , Reglementen # , ,
Share: / / /

2 thoughts on “Reglement & info “Ethias Jeugdproject 2015” – deel 1

  1. Van Hullebusch schreef:

    Hugo, ik heb nog steeds geen brief of mail gekregen voor morgen, dus ik veronderstel dat het om half 10 in brasschaat is? in de namiddag gaat Rayna moeten passen. Kan je dit even nakijken aub?

    Gitte

  2. Hugo schreef:

    De uitnodigingen voor de “Talentendag” worden verstuurd door de VAL en/of het PCA, de organisatoren van deze testen. Indien Rayna er geen ontvangen heeft, mag ze zich inderdaad aanbieden voor de ochtendsessie. Als club kunnen wij – helaas – niet nakijken hoe de verdeling van de atleten over VM en NM is gebeurd. Wij hebben alvast vooraf de vraag gesteld om alle atleten van KAPE in de VM in te delen. Of daarmee rekening is gehouden, is ons nooit bevestigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand