Reglement “Prestatievergoeding Atleten”
June 13, 2024 at 3:54 am

Reglement “Prestatievergoeding Atleten”

Doelstelling: De atleten, die door hun individuele prestaties én hun prestaties in clubverband in bijzondere mate bijdragen tot de uitstraling van onze atletiekclub, stimuleren om bij KAPE aan atletiek te blijven doen.Principe: De prestatievergoeding is van toepassing op cadetten, scholieren, junioren en senioren. Zij wordt bepaald op basis van volgende puntentoekenning, rekening houdend met de algemene regel voor toekenning van punten. Het beschikbare budget wordt volgens de onderstaande berekeningswijze – overeenkomstig het aantal behaalde punten – onder de atleten verdeeld.

Algemene regel voor toekenning van punten: bij de toekenning van de punten uit Hoofdstuk I – Kampioenschappen en Hoofdstuk II – Bijzondere Prestaties, wordt rekening gehouden met volgende algemene regel:

 • punten voor een 1ste, 2de of 3de plaats op kampioenschappen of bij het inschalen in het referentiejaarboek zijn automatisch verworven.
 • punten vanaf een 4de plaats op kampioenschappen of bij het inschalen in het referentiejaarboek worden enkel toegekend indien de prestatie binnen een maximale afwijking van 25 % van het voor die proef en categorie geldende Belgisch Record valt. Indien geen Belgisch Record voor een proef bekend, wordt de maximale afwijking van 25 % berekend t.o.v. de beste prestatie uit het referentiejaarboek.

Hoofdstuk I – KAMPIOENSCHAPPEN.

Art. 1   OUTDOOR.

 • B.K. “alle categorieën” : 40, 30, 20, 15, 12 en 10 voor de eerste 6 plaatsen, 8 (plaatsen 7 en 8), 6 (plaatsen 9 t..e.m. 16) en 3 voor effectieve deelname.
 • B.K. cadetten, scholieren, junioren en beloften: 20, 15, 12, 10, 8 en 6 voor de eerste 6 plaatsen, 3 (plaatsen 7 en 8) en 1 voor effectieve deelname.
 • B.K. estafetten “alle categorieën”: 20, 15, 12, 10, 8 en 6 voor de eerste 6 plaatsen, 3 (plaatsen 7 en 8) per atleet.
 • B.K. estafetten cadetten, scholieren, junioren en beloften: 10, 8, 6, 4, 2 en 1 voor de eerste 6 plaatsen per atleet.
 • V.A.L. “alle categorieën”: 30, 20, 15, 12, 10 en 8 voor de eerste 6 plaatsen, 6 (plaatsen 7 en 8), 3 (plaatsen 9 t.e.m.16) en 2 voor effectieve deelname.
 • V.A.L. cadetten, scholieren en junioren: 15, 12, 8, 6 en 4 voor de eerste 5 plaatsen, 2 plaatsen 6 t.e.m. 8) en 1 voor effectieve deelname.
 • P.K. senioren: 10, 8, 6, 4, 2 en 1voor de eerste 6 plaatsen.
 • P.K. cadetten, scholieren en junioren: 7, 5 en 3 voor de eerste 3 plaatsen, 1 (plaatsen 4 t.e.m. 6).
 • P.K. estafetten “alle categorieën”: 5, 3 en 2 voor de eerste 3 plaatsen per atleet.
 • P.K. estafetten cadetten, scholieren en junioren: 3, 2en 1 voor de eerste 3 plaatsen per atleet.

INDOOR

 • B.K. “alle categorieën”: 20, 15, 12, en 8 voor de eerste 4 plaatsen, 4 (plaatsen 5 t.e.m. 8) en 2 voor effectieve deelname.
 • B.K. cadetten en scholieren:10, 8, 6, 4 en 2 voor de eerste 5 plaatsen en 1 voor effectieve deelname.
 • B.K. estafetten “alle categotieën”: 10, 8 en 6 voor de eerste 3 plaatsen, 3 (plaatsen 4 tot 6) per atleet.
 • V.A.L. “alle categorieën”: 15, 10, 8, 6 en 4 voor de eerste 5 plaatsen, 2 (plaatsen 6 t.e.m. 8) en 1 voor effectieve deelname.
 • V.A.L. cadetten en scholieren: 8, 6, 4 en 2 voor de eerste 4 plaatsen en 1 voor effectieve deelname.
 • P.K. senioren: 5, 4, 3, 2 en 1 voor de eerste 5 plaatsen.
 • P.K. cadetten, scholieren en junioren: 3, 2 en 1 voor de eerste 3 plaatsen.

Art. 2  Wanneer 1 wedstrijd geldt voor 2 kampioenschappen tellen enkel de hoogste punten.

Art. 3  De punten voor effectieve deelname zijn niet cumulatief met de prestatiepunten.

Art. 4  De punten voor effectieve deelname worden enkel toegekend indien de atleet zijn kansen heeft verdedigd.

Art. 5  Jeugdatleten die deelnemen aan het kampioenschap “alle categorieën” of “beloften”, kunnen zowel in hun eigen categorie als in “alle categorieën” of “beloften” punten verzamelen.

Art. 6  geschrapt.

Art. 7  Voor veldloopkampioenschappen tellen de outdoortabellen

Hoofdstuk II – BIJZONDERE PRESTATIES.

II.A   op clubvlak.

Art. 8  Voor het behalen van een clubrecord worden volgende punten toegekend:

 • outdoorclubrecord op een Olympische proef “alle categorieën”: 10 punten.
 • outdoorclubrecord op een niet-Olympische proef “alle categorieën”: 6 punten.
 • outdoorclubrecord op een Olympische proef: 5 punten.
 • outdoorclubrecord op een niet-Olympische proef: 3 punten.
 • outdoorclubrecord aflossing “alle categorieën”: 5 punten.
 • outdoorclubrecord aflossing cadetten, scholieren en junioren: 3 punten.
 • indoorclubrecord “alle categorieën”: 6 punten.
 • indoorclubrecord aflossing “alle categorieën”: 3 punten.
 • indoorclubrecord: 3 punten.

Art. 9  Punten behaald in “alle categorieën” zijn niet cumulatief met een eventueel clubrecord in dezelfde proef in de jeugdreeksen.

II.B   op nationaal vlak.

Art. 10  De punten worden toegekend aan de hand van de ranglijsten (exclusief buitenlanders) in het referentiejaarboek”, d.w.z. het “Jaarboek” van het vorige atletiekseizoen. Voor nieuwe proeven die reeds eerder bestonden, wordt vergeleken naar het laatste “Jaarboek” waarin deze proef werd gepubliceerd. Voor volledig nieuwe proeven wordt de V.A.L.-ranglijst einde seizoen gehanteerd.

Art. 10a

 • Belgisch record outdoor A.C.: 50 punten
 • Belgisch record outdoor cadetten t.e.m. juniors: 25 punten
 • Belgisch record indoor A.C. : 30 punten
 • Belgisch record indoor cadetten t.e.m. juniors: 15 punten

II.C   op internationaal vlak.

Art. 10b

 • selectie voor internationale kampioenschappen (E.Y.O.F., E.K., W.K., O.S.) (individueel): 20 punten
 • finale internationale kampioenschappen (individueel): 40 punten
 • gouden medaille internationale kampioenschappen (individueel): 60 punten

Deze punten voor internationale kampioenschappen zijn niet cumulatief.

Art. 11 OUTDOOR

 • Olympische proef “alle categorieën”: 40, 30, 20, 15 en 12 voor de eerste 6 plaatsen, 10 (plaats 7 t.e.m 10), 8 (plaats 11 t.e.m. 30), 4 (plaats 31 t.e.m 60).
 • Olympische proef cadetten, scholieren en junioren: 20, 15 en 12 voor de eerste 3 plaatsen, 8 (plaats 4 t.e.m. 10), 4 (plaats 11 t.e.m.30).
 • Niet-Olympische proef “alle categorieën”: 20, 15 en 10 voor de eerste 3 plaatsen, 6 (plaats 4 t.e.m. 10), 4 (plaats 11 t.e.m. 30), 2 (plaats 31 t.e.m. 60).
 • Niet-Olympische proef cadetten, scholieren en junioren: 10, 8 en 6 voor de eerste 3 plaatsen, 4 (plaats 4 t.e.m. 10), 2 (plaats 11 t.e.m. 30).

INDOOR

 • Proef “alle categorieën” waarvoor er kampioenschappen worden georganiseerd: 20, 15 en 10 voor de eerste 3 plaatsen, 6 (plaats 4 t.e.m. 10), 4 (plaats 11 t.e.m. 30).
 • Proef cadetten, scholieren en junioren waarvoor er kampioenschappen worden georganiseerd: 10, 8 en 6 voor de eerste 3 plaatsen, 4 (plaats 4 t.e.m. 10).
 • Proef “alle categorieën” waarvoor er geen kampioenschappen worden georganiseerd: 10, 8 en 6 voor de eerste 3 plaatsen, 4 (plaats 4 t.e.m. 10), 2 (plaats 11 t.e.m. 30).
 • Proef cadetten, scholieren en junioren waarvoor er geen kampioenschappen worden georganiseerd: 6, 4 en 3 voor de eerste 3 plaatsen, 2 (plaats 4 t.e.m. 10).

Art.12 Om de punten te verkrijgen dient de prestatie inschuifbaar te zijn in de gepubliceerde ranglijsten in het referentiejaarboek van de V.A.L. De prestatie dient altijd iets beter te zijn dan de laatst vermelde prestatie voor diezelfde proef in het referentiejaarboek. De tijden tot 400 m dienen elektronisch te zijn én de prestatie moet voldoen aan de windnormen. Indien er zekerheid bestaat over een vergeten prestatie in het “Jaarboek” wordt deze er op de passende plaats tussengevoegd.

Art. 13 Jeugdatleten die in een zelfde proef zowel in de ranglijsten van de eigen categorie, als in deze van alle categorieën voorkomen, krijgen voor deze proef het hoogste aantal punten van de twee.

Art. 14 Voor een provinciaal record op het einde van het seizoen wordt een bonus toegevoegd: 10 punten voor alle categorieën, 5 punten voor cadetten, scholieren en junioren.

Art. 15 Voor een Belgisch record op het einde van het seizoen wordt een bonus toegevoegd: 20 punten voor alle categorieën, 10 punten voor cadetten, scholieren en junioren. Deze bonuspunten zijn niet cumulatief met deze uit art. 14.

Art. 16 Voor prestaties die hier niet vermeld worden – omdat ze nog beter zijn dan de hoger vernoemde – bepaalt de Raad van Bestuur per geval de bonuspunten.

II.D   deelnamepunten.

Art. 17 Voor deelname aan wedstrijden van de “Beker van Vlaanderen”: 12 punten – wie eventueel aan 2 wedstrijden (Interclubs) dient deel te nemen: 8 punten per wedstrijd.

Art. 18 Voor deelname aan een eigen KAPE-meetings: 10 punten.

Art. 19 Voor deelname aan 4 zomermeetings naar keuze: 6 punten.

Art. 20 Aan atleten die op de datum van een eigen KAPE-meeting worden opgeroepen voor een selectie van de K.B.A.B., V.A.L. of P.C.A. kan de Raad van Bestuur hetzelfde aantal punten toe kennen als aan de deelnemers.

Hoofdstuk III – BEREKENING

Art. 21 Er zijn 2 budgettaire maxima:

 • Individueel: maximum 200 Euro.
 • Per punt: 1,00 Euro.

Art. 22 Per atleet worden alle punten van het ganse seizoen opgeteld en nadien verminderd met 40.

Art. 23 Wie méér dan 200 punten heeft wordt op 200 gezet en wie minder dan 10 punten heeft wordt op 0 gezet.

Art. 24 geschrapt.

Hoofdstuk IV – UITBETALING

Art. 25 De prestatievergoeding wordt bepaald door de Raad van Bestuur en wordt uitbetaald in het volgende seizoen en dit enkel aan atleten die op het moment van de uitbetaling nog actief KAPE-lid zijn (eens dat de toegewezen bedragen goedgekeurd zijn door de Raad van Bestuur, worden de prestatievergoedingen niet meer herverdeeld).

Art.26 De Raad van Bestuur kan bij duidelijk wangedrag, onsportief gedrag of weigering om aan de interclubs deel te nemen, een bepaalde som in mindering brengen.


Dit reglement gaat in vanaf het seizoen 2015-2016.


Goedgekeurd door de Raad van Beheer op 23.04.2001.
Aangepast door de Raad van Beheer op 12.04.2003.
Aangepast door de Raad van Bestuur op 29.08.2005.
Aangepast door de Raad van Bestuur op 10.11.2008.
Aangepast door de Raad van Bestuur op 08.08.2011.
Aangepast door de Raad van Bestuur op 28.10.2013.
Aangepast door de Raad van Bestuur op 03.03.2014.
Aangepast door de Raad van Bestuur op 24.08.2015.

0 likes Reglementen # ,
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand