Het “A.A.S.-Criterium” was tot in 2010 een interclub tussen 6 clubs : ACBR Ekeren-Brasschaat, AVKA Kontich-Aartselaar, ESAK Essen, LIER Kern Schilde, SGOLA Boechout en KAPE . In 2011 vervoegde BVAC Antwerpen dit gezelschap en werd dit criterium  voor benjamins, pupillen en miniemen uitgebreid tot 7 deelnemende atletiekclubs.  Na een interpellatie op de Algemene Vergadering van de Vlaamse Atletiekliga door alle clubs van het “A.A.S.-criterium” en een lange weg door de verschillende organen van onze federatie, werd een voorstel om cadetten toe te laten tot ALLE jeugdmeetings uiteindelijk goedgekeurd. Dit betekende dat vanaf 2015 bij wedstrijden van het “A.A.S.-criterium” ook cadetten konden deelnemen.
AAS-criterium reglement
Wat te doen op de wedstrijden?
[insert_php]
setlocale(LC_ALL,’nl_NL’);

global $wpdb;

$query = $wpdb->get_results(” select day(datum) dag,month(datum) maand ,year(datum) jaar, omschrijving,locatie,organisator,uitslaglink
from wedstrijd where type = ‘AAS’ and year(datum) = year(now()) order by datum asc “);
echo ‘

‘; foreach ($query as $row) { if ($row->uitslaglink == “” ) echo “”;
else
echo “”;}echo ‘

” . strftime(‘%A %e %B %Y’, mktime(0,0,0,$row->maand,$row->dag,$row->jaar)) . “ ” . $row->omschrijving . “ ” . $row->organisator . “ ” . $row->locatie . “
” . strftime(‘%A %e %B %Y’, mktime(0,0,0,$row->maand,$row->dag,$row->jaar)) . “ ” . $row->omschrijving . “ ” . $row->organisator . “ ” . $row->locatie . “ Uitslag

‘;

[/insert_php]
Voor de verdere details en adressen zie online kalender

Voeg AAS criterium wedstrijden toe in je eigen agenda via AAS criterium agenda

Tussenstand 2018 :   .
Programmatie A.A.S.-meetings 2018 :

Hoe de puntentelling gebeurd en hoe je in aanmerking komt voor het eindklassement kan je lezen in het A.A.S.-Criterium Reglement .

 

HISTORIEK