A.A.S.-criterium – reglement
July 18, 2024 at 10:59 am

A.A.S.-criterium – reglement

Het A.A.S.-criterium is een interclub tussen 7 Antwerpse atletiekclubs: ACBR, AVKA, BVAC, ESAK, LIER, SGOLA en KAPE. Voor het A.A.S.-criterium werd door de organiserende clubs een reglement opgesteld, dat je hier kan vinden. Dit biedt o.m. informatie over de puntenverdeling, over enkele speciale wedstrijdreglementen, over het opmaken van het eindklassement, enz. …


Reglement AAS-Criterium – 04.11.2015

1. Per proef wordt de prestatie van de atleet omgezet in punten volgens de voor de VAL geldende puntentabellen, met wel een minimum van 30 punten bij deelname aan de proef. Indien door een atleet meerdere malen aan dezelfde proef wordt deelgenomen telt de beste prestatie.

2. Alle proeven worden betwist volgens de reglementen van de VAL (met uitzondering van het hoogspringen). In alle wedstrijden worden maximaal 2 pogingen per hoogte toegestaan voor benjamins, pupillen en miniemen en 3 pogingen voor cadetten en de lat wordt steeds verhoogd per 5 cm. De punten voor het hoogspringen worden per volle 5 cm toegekend. De dagwinnaar krijgt – uitzonderlijk – ook bij geen volle 5 cm de toegewezen punten volgens zijn prestaties. Punten worden toegekend vanaf een vastgestelde beginhoogte. Voor de benjamins: vrije keuze van hoogte, voor de pupillen: hoogte van 80 cm voor de miniemen: hoogte van 90 cm en voor de cadetten: hoogte van 1 m. Bij lange afstanden (600 m en 1000 m) worden de wedstrijden bij deelname vanaf 20 atleten verplicht gesplitst in 2 reeksen. De organisator is verplicht om de wedstrijden zo te laten plaatsvinden en is verantwoordelijk voor de communicatie hierover met de hoofdscheidsrechter en de jury.

3. Er wordt steeds gerekend op de fair-play van de clubafgevaardigden om spontaan de opsteller van het AAS-klassement in te lichten wanneer een wedstrijduitslag onduidelijk of onjuist is.

4. Per meeting waar de atleet aan deelneemt, krijgt hij of zij 50 extra deelnemingspunten. De definitie van deelnemen is minstens 1 geleverde prestatie kunnen voorleggen voor die meeting (enkel ongeldige prestaties is dus onvoldoende). Hij of zij die deelneemt aan alle AAS-wedstrijden krijgt een bonus van 50 punten. Om opgenomen te worden in het eindklassement moet men en aan meer dan de helft van AAS-meetings hebben deelgenomen en maar aan max. 1 proef van zijn/haar categorie niet hebben deelgenomen.

5. De rangschikking wordt opgemaakt door de per proef toegekende punten en de deelnemingspunten per atleet samen te tellen. Wie zo, en dit per categorie, na de laatste wedstrijd het meeste punten heeft verzameld wordt uitgeroepen tot winnaar van het AAS-criterium, enkel indien hij of zij voldoet aan de voorwaarden om opgenomen te worden in de einduitslag. Dezelfde regel geldt voor de volgende plaatsen in het klassement. Bij een gelijk aantal punten in de einduitslag wordt de plaats bepaald volgens volgende regels: eerst de atleet met het meeste aantal deelnemingspunten, indien dit geen uitsluitsel geeft wordt de beste prestatie van de 600 m of 1000 m bepalend voor de plaats.

6. Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijden van het AAS-criterium, maar enkel atleten van de deelnemende clubs komen in aanmerking voor het eindklassement. Al wie in dit eindklassement opgenomen wordt krijgt op het einde van het seizoen een trofee. De waarde van de trofee kan wel toenemen naargelang men meer vooraan in het klassement staat.

7. Er wordt per categorie ook een beker toegekend voor de winnende club. Het clubklassement wordt opgesteld door per club de totaalpunten van de 3 best gerangschikte atleten samen te tellen. Echter enkel de atleten die ook opgenomen zijn in het eindklassement komen in aanmerking voor het clubklassement. De beste seizoenstijd van de 4 x 60 m en de 4 x 80 m komt ook in aanmerking voor het clubklassement op voorwaarde dat de ploeg bestaat uit 4 leden van dezelfde categorie en 4 leden van dezelfde club (er mag wel max. 1 niet aangeslotene opgesteld worden indien hij duidelijk ‘eigenlijk tot die club behoort’). De 4 x 100 m voor cadetten wordt niet opgenomen in het clubklassement.

8. Er is ook een beker voor het totale clubklassement. Deze wordt toegekend aan de club die de meeste punten scoort door de 8 clubklassementen per categorie samen te tellen.

9. Een atleet die heeft deelgenomen als niet-aangeslotene bekomt retroactief de door hem verworven punten en kan zo ook in het eindklassement opgenomen worden, op voorwaarde dat hij aan minstens 1 wedstrijd van het AAS-criterium heeft deelgenomen met een voor het seizoen geldig VAL borstnummer. Enkel atleten met een wedstrijdvergunning (vanaf benjamin) worden opgenomen in het eindklassement op voorwaarde dat ze voldoen aan artikel 4 van dit reglement.

10. Indien door externe omstandigheden de finalewedstrijd niet kan doorgaan, wordt de tussenstand na de laatst plaatsgevonden wedstrijd meteen erkend als eindstand, rekening houdend met de bepalingen uit artikel 4.

 

0 likes AAS-Criterium , Reglementen # ,
Share: / / /

4 thoughts on “A.A.S.-criterium – reglement

 1. Van Damme Eric schreef:

  Mag je ook vrij aan het AAS criterium deelnemen? ik bedoel als geen lid van de 7…enkel voor de fun?

  1. Andre Gorts schreef:

   Iedere atleet die de leeftijd van benjamin, pupil, miniem of cadet heeft mag aan de meetings van het A.A.S.-Criterium deelnemen ongeacht bij welke atletiekclub hij/zij aangesloten is. Het zijn open VAL meetings.

   Van deze A.A.S.-meetings wordt ieder jaar per categorie een klassement opgemaakt volgens bovenstaand reglement. Enkel leden van de 7 inrichtende clubs komen in aanmerking voor deze A.A.S.-Criterium klassementen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand