Algemene Vergadering VZW KAPE – 09.12.2011 – verslag
July 18, 2024 at 11:45 am

Algemene Vergadering VZW KAPE – 09.12.2011 – verslag

De vergadering werd gehouden in het Cultureel Centrum “Oude Pastorij” aan de Dorpsstraat te 2950 Kapellen.

Begin van de vergadering: 20.15 uur.

Aanwezig: Bonte Laura, De Groot Inge, De Hoon Hugo, Denis Karina, Dierckx Eddy, Dierckx Veerle, Fermont Eddy, Fockenier Elisabeth, Folens Geert, Gorts André, Hendrickx Hubert, Laureyssens Bjorn, Orens Sandy, Sauviller Paul, Staels Guido, Van den Wyngaert Bo, Van Langenhove Peggy en Van Thillo Marc.

Verontschuldigd: De Bruyn Jan, Himpens Liesse, Loopmans Ria (V), Sauviller An en Vanhaeren Luc.

Volmachten: Dierckx Eddy voor Loopmans Ria.

VERSLAG

Voorzitter Karina Denis opent de vergadering om 20.15 uur.

1. Nazicht van de financiële verplichtingen van de leden.

Alle aanwezige leden hebben aan hun financiële verplichtingen voldaan. Er zijn 19 stemgerechtigden (volmachten inbegrepen).

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het voorbije seizoen 2010-2011.

De aanwezige leden ontvingen het verslag vóór de vergadering. De secretaris geeft een korte toelichting bij het verslag.

Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester.

De penningmeester geeft toelichting bij de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2011. Het negatief saldo (4906,85 €) wordt gevormd door de (niet-gebudgetteerde) kosten voor de viering van “90 jaar KAPE” én een nog terug te betalen voorschot aan het A.A.S.-criterium.

4. Interpellaties over balans en rekeningen.

Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

5. Verslag van de rekeningtoezichters.

De rekeningtoezichters Laura Bonte en Veerle Dierckx hebben de reke­ningen nagezien. Er werden geen fouten of tekortkomingen vastgesteld.

6. Goedkeuring van de balans en de rekeningen van het seizoen 2010-2011.

De balans en rekeningen worden unaniem door de vergadering goedgekeurd.

7. Kwijting van de penningmeester voor het seizoen 2010-2011.

De penningmeester krijgt kwijting wat betreft de balans en rekeningen over het seizoen 2010-2011.

8. Voorstel tot begroting voor het seizoen 2011-2012.

De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor het volgende seizoen.

9. Interpellaties over de begroting voor het seizoen 2011-2012.

Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

10. Goedkeuring van de begroting 2011-2012.

De begroting wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd.

11. Aanduiding van tenminste 2 rekeningtoezichters.

Laura Bonte en Veerle Dierckx zullen ook volgend jaar de rekeningen nakijken.

12. Aanduiding stembureau.

Laura Bonte en Bo Van den Wyngaert vormen het stembureau.

13. Verkiezing leden Raad van Bestuur.

In de Raad van Bestuur waren 4 mandaten van 4 jaar te begeven. De kandidatuur van Peggy Van Langenhove werd – conform de statuten – vooraf ingediend. Met 19 ja-stemmen werd Peggy Van Langenhove verkozen voor een mandaat van 4 jaar.

14. Ontslag van leden.

Ambtshalve ontslag: Wim Goeman.

15. Interpellaties algemeen.

Namens de atleten stelt Bo Van den Wyngaert de aankoop voor van een KAPE-sweater. Voorstel wordt positief onthaald. Suggesties (model, lay-out en kleur) worden ingewacht en bekeken door de Raad Van Bestuur.

16. Slotwoord van de voorzitter.

Voorzitter Karina Denis feliciteert alle atleten voor de sterke sportieve prestaties en alle medewerkers voor de geslaagde organisaties tijdens het voorbije jaar en hoopt om ook tijdens het nieuwe seizoen op iedereen te kunnen rekenen.

De voorzitter,                                                                                    De secretaris,

Karina Denis                                                                                       Hugo De Hoon

0 likes KAPE Intern #
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand