Algemene Vergadering VZW KAPE – 12.12.2008 – verslag
June 13, 2024 at 4:43 am

Algemene Vergadering VZW KAPE – 12.12.2008 – verslag

Op vrijdag 12 december werd de Algemene Vergadering gehouden van de VZW KAPE. Het verslag lees je hier …


De vergadering werd gehouden in het Cultureel Centrum “Oude Pastorij” aan de Dorpsstraat te 2950 Kapellen.

Begin van de vergadering : 20 uur.

Aanwezig : De Bruyn Jan, De Hoon Hugo, Denis Karina, Dierckx Eddy, Fermont Eddy, Folens Geert, Gorts André, Loopmans Ria, Sauviller An, Staels Guido, Vanhaeren Luc, Van Laer Bart en Van Langenhove Peggy.

Verontschuldigd : De Groot Inge, De Hoon Wim (V), Dierckx Veerle, Hendrickx Hubert, Laureyssens Bjorn, Sauviller Paul (V) en Van den Eynden Johnny.

Volmachten : De Hoon Hugo voor De Hoon Wim en Sauviller An voor Sauviller Paul.

 

VERSLAG

 

Voorzitter Karina Denis opende de vergadering om 20.10 uur.

1. Nazicht van de financiële verplichtingen van de leden.

Alle aanwezige leden hebben aan hun financiële verplichtingen voldaan. Er zijn 15 stemgerechtigden (volmachten inbegrepen).

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het voorbije seizoen 2007-2008.

De aanwezige leden ontvingen het verslag vóór de vergadering. De secretaris geeft een korte toelichting bij het verslag. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester.

De penningmeester geeft uitleg over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2008.

4. Interpellaties over balans en rekeningen.

Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

5. Verslag van de rekeningtoezichters.

De rekeningtoezichters An Sauviller en Wim De Hoon hebben de rekeningen nagezien.

Het verslag van An Sauviller luidt : “Op maandag 8 december 2008 hebben Wim De Hoon en ik de rekeningen van KAPE gecontroleerd. We hebben geen fouten of bijzonderheden gevonden, alles was in orde.”

6. Goedkeuring van de balans en de rekeningen van het seizoen 2007-2008.

De balans en rekeningen worden unaniem door de vergadering goedgekeurd.

7. Kwijting van de penningmeester voor het seizoen 2007-2008.

De penningmeester krijgt kwijting wat betreft de balans en rekeningen over het seizoen 2007-2008.

8. Voorstel tot begroting voor het seizoen 2008-2009.

De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor het volgende seizoen.

9. Interpellaties over de begroting voor het seizoen 2008-2009.

Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

10. Goedkeuring van de begroting 2008-2009.

De begroting wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd.

11. Aanduiding van tenminste twee rekeningtoezichters.

An Sauviller en Wim De Hoon zullen volgend jaar de rekeningen opnieuw nakijken.

12. Aanduiding stembureau.

Eddy Fermont en Peggy Van Langenhove nemen deze taak op zich.

13. Verkiezing voorzitter.

Conform de statuten werd vooraf de kandidatuur van Karina Denis ingediend. De nieuwe voorzitter werd met 15 ja-stemmen verkozen voor een mandaat van 4 jaar.

14.  Verkiezing leden Raad van Bestuur.

In de Raad van Bestuur waren er 5 mandaten te begeven : 4 mandaten van 4 jaar en 1 mandaat van 2 jaar. Twee kandidaturen werden – conform de statuten – vooraf ingediend : Hugo De Hoon en Geert Folens. Voor beiden volstond een gewone meerderheid om verkozen te worden. De stemming gaf volgend resultaat : Hugo De Hoon : 15 ja-stemmen – Geert Folens : 15 ja-stemmen. Geert Folens neemt een mandaat van 4 jaar en Hugo De Hoon een mandaat van 2 jaar op.

15.  Ontslag van leden.

Schriftelijk ontslag : Danny Goeman.

Ambtshalve ontslag : Martin Pallemans, Edwin Staels en Ellen Van Wallendael.

16.  Interpellaties algemeen.

Er werden geen interpellaties gehouden.

17.  Slotwoord van de voorzitter.

Voorzitter Karina Denis bedankte kort alle aanwezigen op deze Algemene Vergadering en alle medewerkers voor hun blijvende inspanning en sloot de vergadering.

0 likes KAPE Intern
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand