Algemene Vergadering VZW KAPE – 13.12.2013 – verslag
June 25, 2024 at 2:57 am

Algemene Vergadering VZW KAPE – 13.12.2013 – verslag

De vergadering werd gehouden in het Cultureel Centrum “Oude Pastorij” aan de Dorpsstraat te 2950 Kapellen.

Begin van de vergadering: 20.10 uur.

Aanwezig: De Hoon Hugo, Dierckx Eddy, Dierckx Veerle, Fockenier Elisabeth, Folens Geert, Gorts André, Hendrickx Hubert, Himpens Liesse, Orens Sandy, Sauviller Paul, Staels Guido, Van Boven Jordy, Van den Eynden Johnny, Vander Avert Dirk, Van Laer Bart, Van Langenhove Peggy en Van Thillo Marc.

Verontschuldigd: Bonte Laura, Fermont Eddy, Laureyssens Bjorn (V), Loopmans Ria (V), Sauviller An, Van Boven Walter (V) en Van den Wyngaert Bo.

Volmachten: Dierckx Eddy voor Loopmans Ria, Dierckx Veerle voor Laureyssens Bjorn en Van Langenhove Peggy voor Van Boven Walter.

VERSLAG

Voorzitter Peggy Van Langenhove opent de vergadering om 20.10 uur.

1. Nazicht van de financiële verplichtingen van de leden.
Alle aanwezige leden hebben aan hun financiële verplichtingen voldaan. Er zijn 20 stemgerechtigden (volmachten inbegrepen).

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het voorbije seizoen 2012-2013.
De aanwezige leden ontvingen het verslag vóór de vergadering. De secretaris geeft een korte toelichting bij het verslag, waarin dit jaar ook het programma 2014 is inbegrepen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester.
De penningmeester geeft toelichting bij de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2013. De rekening werd afgesloten met een positief saldo.

4. Interpellaties over balans en rekeningen.
Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

5. Verslag van de rekeningtoezichters.
De rekeningtoezichters Laura Bonte en Veerle Dierckx hebben de rekeningen nagezien. Er werden enkele kleine correcties uitgevoerd en verwerkt in de jaarrekening 2013.

6. Goedkeuring van de balans en de rekeningen van het seizoen 2012-2013.
De balans en rekeningen worden unaniem door de vergadering goedgekeurd.

7. Kwijting van de penningmeester voor het seizoen 2012-2013.
De penningmeester krijgt kwijting wat betreft de balans en rekeningen over het seizoen 2012-2013.

8. Voorstel tot begroting voor het seizoen 2013-2014.
De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor het volgende seizoen.

9. Interpellaties over de begroting voor het seizoen 2013-2014.
Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

10. Goedkeuring van de begroting 2013-2014.
De begroting wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd.

11. Aanduiding van tenminste 2 rekeningtoezichters.
Laura Bonte en Veerle Dierckx zullen ook volgend jaar de rekeningen nakijken.

12. Aanduiding stembureau.
Er zijn geen kandidaten voor de Raad van Bestuur, zodat geen stembureau moet aangeduid worden.

13. Verkiezing leden Raad van Bestuur.
Er zijn geen kandidaten voor de Raad van Bestuur, zodat geen verkiezing dient te gebeuren.

14. Ontslag van leden.
Jan De Bruyn en Karina Denis hebben hun lidmaatschap van de VZW niet verlengd.

15. Interpellaties algemeen.
Er werden geen schriftelijke interpellaties ingediend. Volgende mondelinge vragen en opmerkingen werden behandeld:

– André Gorts: maaltijd Clubfeest 2013 – kwantiteit onvoldoende – kwaliteit OK – Raad van Bestuur heeft dit al ter plaatse gemeld aan “Salade Express” en kijkt uit naar andere mogelijkheden voor 2014 – de AV suggereert optie “Mongolian Barbecue” opnieuw te bekijken.

– Marc Van Thillo: felicitaties voor een betere muziekkeuze tijdens Clubfeest 2013.

– Dirk Vander Avert: begroting voorziet beperkt budget voor aankoop “Clubmateriaal” – aankoop speren is wenselijk – “kwalitatieve” speren overtreffen beschikbare budget – op basis van een voorstel van de trainers wordt opportuniteit van elke aankoop door de RVB beoordeeld en is aanpassing van het budget mogelijk.

– Paul Sauviller: gebruik atletiekpiste door individuelen (niet-leden van de club) tijdens trainingen zorgt voor veiligheidsproblemen – bespreken met Sportdienst – duidelijker uithangen verbod tot individueel gebruik.

– Paul Sauviller: huidige regeling verlichting (manueel ontsteken lichten middenterrein) en kwaliteit verlichting atletiekpiste laat te wensen over – bespreken met Sportdienst – globale lichtstudie is beloofd met het oog op uitbreiding verlichting.

– Peggy Van Langenhove: reservesleutels verlichting middenterrein voorzien.

16. Slotwoord van de voorzitter.
Voorzitter Peggy Van Langenhove sluit de vergadering af met felicitaties voor een geslaagd atletiekjaar en voor de inzet van alle atleten en medewerkers van KAPE. Ook in 2014 hoopt ze op iedereen te kunnen rekenen bij de voorbereiding en de uitvoering van de activiteiten van de club.

De voorzitter,                                                            De secretaris,

Peggy Van Langenhove                                             Hugo De Hoon

0 likes KAPE Intern # , ,
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand