Allerlei

KAPE wordt eeuweling in 2021
02/12/20 Allerlei

KAPE wordt eeuweling in 2021

Beste leden,

2021 moet voor Atletiekclub Kapellen een bijzonder jaar worden; onze club bestaat dan 100 jaar.
Dit kunnen we uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan.

Om iedereen, jong en oud, atleet, ouder, supporter, jurylid, trainer bij deze gebeurtenis te betrekken, willen we een werkgroep samenstellen die, in samenwerking met het bestuur, ideeën uitwerkt om deze verjaardag op gepaste wijze te vieren en in de kijker te zetten.

We zoeken dan ook leden, zowel van de jeugd, cadetten, scholieren, junioren, senioren, masters, maar ook ouders, die graag deel willen uitmaken van deze werkgroep. Belangstellenden kunnen zich wenden tot elk lid van de Raad van Bestuur om zich aan te melden. Dit kan door je belangstelling op volgende manier kenbaar te maken: persoonlijk, telefonisch, sms, WhatsApp, e-mail, postduif, tamtam, … Je mail wordt best verstuurd naar kape@val.be; de telefoongegevens van de leden van de Raad van Bestuur zijn terug te vinden op de KAPE-website: www.ackape.be

We zouden deze werkgroep graag samenstellen tijdens de maand januari.

We kijken alvast uit naar jullie aanmeldingen en ideeën.

 Het KAPE-bestuur

 

0 likes geen reactiess
Verlenging maatregelen tegen Covid-19 wat de trainingen betreft.
24/11/20 Allerlei

Verlenging maatregelen tegen Covid-19 wat de trainingen betreft.

De eerder aangekondigde maatregelen ter beperking van het risico op besmetting  door het covid-19 virus worden vanaf vandaag 24/11/2020 verlengd tot en met 3 januari 2021.

Voor onze jongere KAPE atleten (tot en met 12 jarigen of jonger) betekent dit concreet dat tot en met hun winterstop, van  21/12/2020 tem 3/1/2021de training OUTDOOR op de piste doorgaan volgens dit schema :

 • Woensdag:  KAN – BEN – PUP – MIN (*) van 18u t.e.m. 19u
 • Vrijdag:  KAN – BEN – PUP – MIN (*) van 18u t.e.m. 19u
 • Zaterdag:  BEN – PUP – MIN (*) van 10u t.e.m. 11u

(*) tenzij de 2e jaars miniem 13 jaar is geworden, wat normaal gezien voor Nieuwjaar nog niet het geval is, daarna mogelijk wel.

Voor de ‘oudere’ KAPE atleten (vanaf 13 jaar geworden of ouder) blijft de vorige communicatie over de trainingen van toepassing tot en met 3 januari 2021. Trainingen voor +13 jarigen kunnen enkel doorgaan met maximum 4 atleten.  Het is erg belangrijk dat alle atleten van +13 jaar  in deze zware COVID-19 tijden blijven trainen.  Vanuit KAPE willen we ervoor zorgen dat onze atleten blijven trainen. Daarom vragen wij dat zij contact opnemen met hun trainer (Dirk, Paul of Johnny) zodat zij samen een systeem kunnen uitwerken waardoor de atleten toch begeleid kunnen worden.  Het trainen zal echter moeten gebeuren op eigen verantwoordelijkheid, wij rekenen vanuit KAPE op eenieders gezond verstand.

Op volgende dagen zal de piste ter beschikking staan voor KAPE atleten (13 jaar geworden of ouder) :

 • Ma/Di/Do : 18u tem 21u30
 • Woe/Vrij : 19u tem 21u30

We hebben de intentie en de hoop om vanaf 4 januari 2021 toch enkele trainingen in zaal te kunnen laten doorgaan, maar daar kan het Coronavirus mogelijk weer een stokje voor steken.

0 likes geen reactiess
Geen PK’s deze winter
22/11/20 Allerlei

Geen PK’s deze winter

De VAL heeft het volgende niet zo plezante nieuws bekend gemaakt :

De provinciale comités van Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen hebben beslist om hun PK indoor van 2-3 januari 2021 te annuleren. Ook het PK veldlopen van Antwerpen (in Hulshout) van 10 januari 2021 is geannuleerd. Er mogen namelijk in de provincie Antwerpen, al zeker tot eind januari, geen grote evenementen georganiseerd worden.

We zullen het positief verwoorden. Dit wil zeggen dat de indoormeetings van januari 2021 in de Topsporthal Vlaanderen te Gent voorlopig nog wel doorgaan.

0 likes geen reactiess
Algemene vergadering KAPE VZW op 10 december 2020
07/11/20 Allerlei

Algemene vergadering KAPE VZW op 10 december 2020

De Algemene vergadering voor de Koninklijke Atletiek club Kapellen vzw staat gepland om door te gaan op donderdag 10 december 2020. Door de anti-coronamaatregelen is het echter nog niet duidelijk hoe en waar die precies kan doorgaan.

Het is nochtans een zeer belangrijke Algemene Vergadering want toevallig vervallen nu bijna alle bestuursmandaten.

Daarom wensen we iedereen nu reeds op het volgende attent te maken :

 • De kandidatuur voor de functie van voorzitter/voorzitster van de Raad van Bestuur dient schriftelijk ingediend te worden op het secretariaat of via kape@val.be vóór 16 november 2020.
 • De kandidaturen voor de functie van 7 leden van de Raad van Bestuur dienen schriftelijk ingediend te worden op het secretariaat of via kape@val.be vóór 16 november 2020. Al deze mandaten alsook deze van voorzitter/voorzitster lopen over een periode van maximum 4 jaar.
 • interpellaties (behalve deze over de jaarrekening 2019-2020 en/of begroting 2020-2021) worden schriftelijk ingewacht op het secretariaat of via kape@val.be vóór 16 november 2020.
 • toe te voegen punten aan de dagorde van deze vergadering moeten door tenminste 1/20ste van de leden worden voorgedragen. Zij moeten binnenkomen op het secretariaat of via kape@val.be vóór 16 januari 2020.
 • ieder betalend lid van de V.Z.W. KAPE dat aan zijn financiële verplichtingen voor het seizoen 2020-2021 heeft voldaan op datum van 15 november 2020, alle meerderjarige atleten of joggers die een expliciete aanvraag tot toetreding tot de V.Z.W. hebben gedaan, alle bestuursleden, trainers en juryleden genieten van stemrecht op deze vergadering.

De concrete agenda van deze Algemene Vergadering zal minstens 14 dagen voor de dag van de vergadering zelf bekend gemaakt worden.

 

0 likes geen reactiess
Nieuwe maatregelen tegen covid-19 coronavirus – aangepaste trainingen
28/10/20 Allerlei

Nieuwe maatregelen tegen covid-19 coronavirus – aangepaste trainingen

Beste KAPE-leden,

De Vlaamse regering kondigde gisterenavond nieuwe maatregelen af, die toch wel een impact op onze sport hebben.
Meer bepaald: Alle sporten zijn verboden boven 12 jaar, behalve bij professionele sportbeoefening (zonder publiek) en behalve individueel en met regel van 4 sporten kan wel nog outdoor.
Voor onze KAPE atleten betekent dit concreet dat vanaf 29/10/2020 t.e.m. 22/11/2020 trainingen voor -12 jarigen gaan OUTDOOR op de piste door volgens dit schema :

 • Woensdag:  KAN – BEN – PUP – MIN (- 12 jaar) van 18u t.e.m. 19u
 • Vrijdag:  KAN – BEN – PUP – MIN (- 12 jaar) van 18u t.e.m. 19u
 • Zaterdag:  BEN – PUP – MIN (- 12 jaar) van 10u t.e.m. 11u

Trainingen voor +12 jarigen kunnen enkel doorgaan met maximum 4 atleten.  Het is erg belangrijk dat alle atleten van +12j  in deze zware COVID-19 tijden blijven trainen.  Vanuit KAPE willen we ervoor zorgen dat onze atleten blijven trainen. Daarom vragen wij dat zij contact opnemen met hun trainer (Dirk, Paul of Johnny) zodat zij samen een systeem kunnen uitwerken waardoor de atleten toch begeleid kunnen worden.  Het trainen zal echter moeten gebeuren op eigen verantwoordelijkheid, wij rekenen vanuit KAPE op eenieders gezond verstand.
Specifiek voor de 2de jaars miniemen raden wij aan dat zij contact opnemen met trainers Dirk of Paul zodat ook zij begeleiding kunnen krijgen.
Op volgende dagen zal de piste ter beschikking staan voor KAPE atleten (+12 jarige)

 • Ma/Di/Do : 18u tem 21u30
 • Woe/Vrij : 19u tem 21u30

Sportieve groeten,

Voorzitster
Peggy Van Langenhove

0 likes geen reactiess
Aanvraag Vergunning Sportjaar 2020-2021
22/10/20 Allerlei

Aanvraag Vergunning Sportjaar 2020-2021

Het nieuwe atletiekjaar 2020-2021 nadert met rasse schreden, vanaf 1 november 2020 (tot 31 oktober 2021) is het zover en hopelijk wordt dit nieuwe sportjaar minder geteisterd door het coronavirus.

Maar we houden de moed erin en om de start van het nieuwe seizoen niet te missen werden de voorbije weken tijdens de trainingen het nodige document (= Aanvraag vergunning Sportjaar 2020-2021) voor dit nieuwe sportjaar uitgedeeld’. Heb je om een of andere reden deze groene kaart nog niet ontvangen vraag er dan naar.

Om in orde te blijven met de aansluiting/verzekering bij KAPE en de VAL,  en om uw nieuw wedstrijdnummer te bekomen dienen volgende twee voorwaarden nu zo snel mogelijk vervuld te worden :

 • invullen en ondertekenen “AANVRAAG VERGUNNING SPORTJAAR 2020-2021” (groene kaart)
 • betalen van het LIDGELD.

Nieuwe leden dienen bijkomend ook nog éénmalig een aansluitingskaart (roze kaart) in te vullen en te ondertekenen, maar dat wordt hen wel verteld.

Velen hebben ondertussen deze 2 zaken reeds in orde gebracht waarvoor onze dank. Maar diegenen die nog 1 of beide zaken in orde dienen te brengen zouden ons enorm helpen door deze groene kaart én betaling van het lidgeld nog voor 1 november in orde te brengen.  We vragen dit bijna op onze twee blote knieën ‘help ons hiermee a.u.b.’ .

Het lidgeld voor 2020-2021, naargelang uw categorie, staat vermeld op de groene kaart of kan je ook HIER raadplegen.

Met hartelijke dank bij voorbaat.

0 likes geen reactiess
Trainingsuren tijdens de winterperiode 2020-2021
15/10/20 Allerlei

Trainingsuren tijdens de winterperiode 2020-2021

Wegens nieuwe maatregelen tegen het covid-19 coronavirus is dit pas geldig vanaf 4 januari 2021 (ten vroegste) !

Vanaf maandag 4 januari 2021 (tenzij ander vermeld) schakelen we, zoals trouwens ieder jaar in deze periode, over naar het trainingenschema voor de winterperiode.

Merk vooral op dat kangoeroes/benjamins enerzijds en pupillen/miniemen anderzijds op vrijdag beurtelings in de zaal van het KTA en dan weer buiten op de piste in het Gemeentepark oefenen en dat de trainingen voor de jongste categorieën opnieuw beginnen vanaf 18.00 uur.

Het volledige schema, met ook de data van de hierboven vermelde beurtrol, kan je hier downloaden : Trainingenschema winter 2020-2021  (pdf-file).

Maar je kan het volledige trainingenschema voor deze winter ook lezen en raadplegen in het MENU van deze KAPE website onder INFO. Zie hierboven in de menubalk of ook HIER .

0 likes geen reactiess
Huidige (= oktober) trainingsuren Jeugd
13/10/20 Allerlei

Huidige (= oktober) trainingsuren Jeugd

Daar we (vooral van nieuwe leden) af en toe nog vragen krijgen over wanneer de trainingen juist doorgaan vermelden we deze hier nog eens :

Nog tot en met de laatste dag van oktober 2020 volgen we nog het ‘zomerse’  trainingenschema , d.w.z. :

 • op maandag  van 17.30 uur tot 19.00 uur: Pupillen en Miniemen.
 • op woensdag van 17.30 uur tot 19.00 uur:  Kangoeroes, Benjamins, Pupillen en Miniemen.
 • op vrijdag van 17.30 uur tot 19.00 uur: Kangoeroes, Benjamins, Pupillen en Miniemen.
 • Cadetten en oudere atleten trainen steeds van 19.00 uur tot 20.30 uur, maar op welke dagen juist dat hangt af van de betrokken atleten hun disciplines.

Al deze ‘zomer’ trainingen gaan door op de piste in het Park te Kapellen.

Echter vanaf november schakelen we over naar het  winter trainingenschema. De meeste trainingen gaan dan nog steeds door op de piste, doch enkele trainingen verhuizen naar een zaal. Zie bericht over de wintertrainingen.

 

0 likes geen reactiess
1 2 3 4 5 85
Zoeken
Sponsors
Agenda
Fitfree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand
Blijf op de hoogte