Lidgelden 2016-2017
July 18, 2024 at 12:07 pm

Lidgelden 2016-2017

Voor het nieuwe atletiekseizoen 2016-2017 heeft de Raad van Bestuur een kleine aanpassing van de lidgelden moeten doorvoeren. De aanpassing van de kostprijs van de accommodaties, de extra huur van de aankomsttoren en de verplichte schoonmaak van de kleedkamers (allemaal verhogingen opgelegd door het gemeentebestuur van Kapellen), zijn daar de oorzaak van. De nieuwe tarieven kan je hier vinden.


LIDGELDEN SEIZOEN 2016-2017


JAARTARIEF

 • benjamins, pupillen, miniemen & masters : 90 €.
 • cadetten, scholieren, juniors & seniors : 100 €.
 • recreanten (kangoeroes, joggers & FitFree) : 65 €.
 • wettelijke leden = leden VZW KAPE (die geen jurylid, trainer of atleet zijn) : 10 €.
 • juryleden of trainers met wedstrijdvergunning : 50 €.

 

 • maximum totaal lidgeld per gezin : 240 €.

 

AANSLUITING NA 1 JUNI 2017

 • benjamins, pupillen, miniemen & masters : 45 €.
 • cadetten, scholieren, juniors & seniors : 50 €.
 • recreanten (kangoeroes, joggers & FitFree) : 40 Euro.
 • N.B. : enkel geldig bij eerste aansluiting.

 

AANSLUITING NA 1 SEPTEMBER 2017

 • september en oktober gratis mits betaling van het lidgeld voor het volgende atletiekjaar – 2017-2018.

 

START TO RUN

 • cursus: 30 € – daarna aansluiten als recreant = + 40 €.

 

G-SPORTERS

 • korting van 10 € op de lidgelden van hun categorie.De (kleine) verhoging van de lidgelden wordt volledig veroorzaakt door de verhoogde retributietarieven die het huidige gemeentebestuur (Open VLD – NV-A) in de voorbije maanden heeft doorgevoerd. In het streven om de belastingtarieven van de gemeente op een laag peil te houden, zijn er diverse verhogingen doorgevoerd op andere vlakken. De huurgelden voor de indooraccommodaties zijn daar – wat onze club betreft – de meest opvallende in. Gezien het feit dat de retributies (huurgelden) voor de verschillende sporthallen (Centrum, Hoogboom en KTA) – waar ook wij sinds jaren gebruik van maken – een hele periode niet meer aangepast werden, konden wij best leven met een (aanvaardbare) verhoging van de prijzen voor gebruik van de infrastructuur. Als echter bij de afrekening van het winterseizoen blijkt dat we voor de huur van de sporthallen van Hoogboom en KTA een verhoging van meer dan 25 % te slikken kregen … viel dat toch even tegen.

Ook de – nooit eerder afgesproken – verplichting om huurgeld te betalen voor het gebruik van het secretariaat in de aankomsttoren aan de atletiekpiste (500 € per jaar of zo’n 100 € per wedstrijd), was een rekening die niet écht ingecalculeerd werd. En deze verplichting blijft ook voor de volgende jaren gelden.

Bij de herschikking van het systeem van de verhuur van openluchtterreinen – waarbij (in theorie) nu ook de voetbalclubs eindelijk een vergoeding moeten betalen én die wij een absolute verbetering vinden – werd echter ook een bijkomende verplichting opgelegd. De clubs die de infrastructuur gebruiken moeten nu zelf instaan voor het onderhoud van hun kleedkamers … en ook dat is weer een extra kost die de clubkas voortaan zal moeten dragen.

Vermits de gemeentelijke sportdienst (en dus het gemeentebestuur) ook geen enkel engagement kon aangaan om de apparatuur voor de elektronische tijdopmeting (nochtans het eigendom van de gemeente Kapellen) een update te geven (d.w.z. nieuwe apparatuur aan te schaffen nà 10 jaar werking), hebben we als club eveneens (weliswaar met een gedeelde tussenkomst van de gemeentelijke sportdienst voor een aantal onderdelen, waarvoor dank !), zelf zwaar moeten investeren in een nieuwe installatie (camera, centrale verwerkingsunit, PC’s, e.d.). Dit is een eenmalige investering waarvan we de volgende jaren ook nog de vruchten zullen plukken … maar die uiteraard ook een weerslag heeft op de jaarrekening van de VZW KAPE.

Kortom … dit zijn de redenen waarom wij onze leden een lichtjes verhoogde tussenkomst vragen voor het atletiekseizoen 2016-2017. Vergeleken met heel wat andere atletiekclubs, kunnen we echter verzekeren dat de lidgelden bij KAPE nog erg laag zijn. Bovendien is deelname aan wedstrijden die wij organiseren op onze eigen atletiekpiste GRATIS voor de eigen leden, wat ook niet overal het geval is. En dan willen we nog niet eens gaan vergelijken met diverse andere sporten – ook uit onze eigen gemeente – die de tarieven van KAPE (erg) ruim overschrijden.

Het blijft voor de Raad van Bestuur uiteraard niet leuk om deze boodschap over te moeten maken … maar de financiële leefbaarheid van onze club – op de lange termijn – moeten wij ook in het oog houden. Wij hopen dat onze leden en hun ouders daar het nodige begrip voor kunnen opbrengen.

0 likes Allerlei #
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand