Allerlei

Nieuwe Zomerkalender 2020
19/07/20 Allerlei

Nieuwe Zomerkalender 2020

Vanaf 1 augustus 2020 mogen er weer atletiekwedstrijden doorgaan. Maar door de nog van kracht zijnde anti-covid-19 maatregelen en beperkingen diende ook het overgebleven luik van de originele VAL Zomerkalender 2020 herdacht en aangepast te worden.

De VAL heeft dan ook voor de resterende iets meer dan 2 maanden een nieuwe Zomerkalender 2020 uitgegeven.

Deze nieuwe VAL Zomerkalender 2020 vind je via deze link op de website van de VAL. 

Hou er wel rekening mee dat je voor alle wedstrijden vooraf dient in te schrijven.

 • Voor Kampioenschappen zoals steeds via de club  : kape@val.be
 • Voor ‘gewone’ wedstrijden dien je zelf in te schrijven volgens de instructies op de website van de organiserende club. Sommige clubs hebben hun eigen systeem, maar vele andere clubs maken gebruik van Atletiek.nu . Hoe dat juist werkt kan je hier lezen. Wil je meedoen dan mag je met uw inschrijvingen niet treuzelen !

Maar hou er wel rekening mee dat enerzijds de interesse groot is en het aantal toegelaten deelnemers beperkt is  en dat anderzijds het aanbod aan meetings klein is.

RAP ZIJN IS DUS DE BOODSCHAP !

 

 

0 likes geen reactiess
Verdere afgelastingen zomermeetings 2020
24/06/20 Allerlei

Verdere afgelastingen zomermeetings 2020

Vanaf 1 augustus 2020 mogen er opnieuw meetings plaatsvinden

MAAR

Er zijn dan nog een heleboel beperkingen en anti-coronamaatregelen van kracht zodat mogen organiseren nog niet betekent dat men ook kan organiseren. Bovendien zijn sommige meetings ook met elkaar verbonden of zijn het co-organisaties, zodat het noodgedwongen afhaken van de ene organisator ook gevolgen heeft voor de andere organisator(s).

Al deze factoren hebben tot gevolg dat KAPE, met veel spijt, niet anders kan dat haar resterende zomermeetings 2020 afgelasten :

 • Op 23 augustus 2020 gaat het PK estafetten niet door. Dit is een algemene afgelasting, de PK’s Estafetten van de andere provincies gaan ook niet door.
 • In navolging van de andere AAS-Criterium meetings, en ook omdat we niet kunnen voldoen aan al de regels en beperkingen, kunnen wij niet anders dan ook onze AAS-meetings van 5 en 26 september 2020 afgelasten. Er is dus dit jaar geen AAS-Criterium, maar volgend jaar beginnen we er met volle moed opnieuw aan.

Mogelijk zijn de regels in september soepeler, maar van de VAL diende de clubs NU te oordelen en aan de momenteel geldende anti-coronaregels in verband met atletiekwedstrijden kunnen wij, en nog meerdere andere clubs, onmogelijk aan voldoen. KAPE is dus lang niet de enige club die haar resterende meetings 2020 noodgedwongen annuleert.

Blijven er na 1 augustus nog atletiekmeetings over ? Jawel, maar niet zo heel veel meer. De VAL zal daarom wellicht begin juli een nieuwe (dunne) outdoor kalender 2020 publiceren.

We begrijpen dat dit ontgoochelend nieuws is, maar het kan helaas niet anders. We nemen wraak op het corona-virus door des te harder te trainen voor wat er nog komt.

 

 

 

0 likes geen reactiess
Verdere uitbreiding jeugdtrainingen vanaf 29 juni 2020
21/06/20 Allerlei

Verdere uitbreiding jeugdtrainingen vanaf 29 juni 2020

Vanaf maandag 29 juni wordt voor de jongste KAPE atleten de figuurlijke deur naar ‘wat we gewend waren’ weer wat verder opengezet.

De trainingsuren en trainingsdagen blijven dezelfde als op 8 juni, maar het aantal trainingskansen per week wordt uitgebreid. Hierdoor heeft iedereen vanaf nu naargelang zijn/haar categorie zowat hetzelfde aantal trainingen dan de voorbije jaren tijdens de zomer.

De nieuwe wekelijkse trainingsuren op de piste in het Park zijn vanaf 29 juni 2020 voor de jeugdtrainingen als volgt :

 • op maandag  van 17.30 uur tot 19.00 uur: Pupillen en Miniemen.
 • op woensdag van 17.30 uur tot 19.00 uur:  Kangoeroes, Benjamins, Pupillen en Miniemen.
 • op vrijdag van 17.30 uur tot 19.00 uur: Kangoeroes, Benjamins, Pupillen en Miniemen.

Voor miniemen is de aanbeveling om eventueel 3 keer per week te komen trainen. Voor pupillen wordt eerder verwacht dat uit de 3 trainingsmomenten per week er telkens 2 uit gekozen worden. Dit om zo de grootte van de groepen nog wat te beperken en het biedt tevens ook wat flexibiliteit. Kangoeroes en Benjamins oefenen 2 maal per week op hun jarenlange traditionele dagen woensdag en vrijdag.

Er blijven ook nog altijd enkele anti-corona maatregelen van kracht :

 • We ziek is mag niet komen trainen.
 • De kleedkamers zijn nog gesloten (mogelijk terug open vanaf 1 juli).
 • De regels voor social distancing en ontsmetting dienen nageleefd te worden.

 

0 likes geen reactiess
Heropstart jeugdtrainingen wordt uitgebreid vanaf 8 juni 2020
06/06/20 Allerlei

Heropstart jeugdtrainingen wordt uitgebreid vanaf 8 juni 2020

Vanaf volgende week maandag 8 juni 2020 wordt door  KAPE een nieuwe stap gezet in het heropstarten van de Jeugdtrainingen. De kangoeroes en benjamins komen terug in beeld en de trainingsfrequentie van de pupillen en miniemen neemt weer wat toe.

De nieuwe wekelijkse trainingsuren zijn vanaf 8 juni en dit op de piste in het Park, als volgt :

 • op maandag van 17.30 uur tot 19.00 uur : pupillen en miniemen
 • op woensdag van 17.30 uur tot 19.00 uur : kangoeroes en benjamins
 • op vrijdag van 17.30 uur tot 19.00 uur : pupillen en miniemen

Let op voor het half uur vroeger dan gewoonlijk.

De volgende anti-corona maatregelen zijn nog wel van kracht :

 • De kleedkamers blijven gesloten.
 • Het is voorlopig nog niet de bedoeling dat de ouders de trainingen blijven volgen of het terrein zelf zouden betreden.
 • De aanwezigheden van de atleten wordt genoteerd om anti-corona contactopsporing mogelijk te maken wanneer nodig.
 • De standaard anti-coronamaatregelen zoals trainingsgroepen van  maximum 20 personen, de social distancy regels en ontsmetting van handen en materialen blijven van kracht.

De hierboven vermelde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn van toepassing voor alle KAPE trainingsgroepen en dus niet enkel voor de jeugdcategorieën.

 

0 likes geen reactiess
KAPE Joggers trekken vanaf deze week opnieuw hun loopschoenen aan
01/06/20 Allerlei

KAPE Joggers trekken vanaf deze week opnieuw hun loopschoenen aan

Uiteraard hebben de KAPE joggers de voorbije weken meermaals hun loopschoenen aangehad om op individuele basis of samen met hun uitverkoren ‘coronabuddy’ de conditie op peil gehouden maar vanaf nu kan het weer in clubverband, maar uiteraard nog  steeds volgens voor de geldende anti-coronamaatregelen.

KAPE hervat (na wat proefdraaien) vanaf 1 juni 2020 officieel de trainingen voor de KAPE Joggingteams  en dit op hun traditionele dagen en uren.

Concreet wel dit zeggen :

 • De groep te Kapellen : elke woensdag van 20.30 uur tot 21.30 uur op de piste in het Gemeentelijk Park (groep Paul).
 • De groep te Stabroek (*) : elke maandag van 20.00 uur tot 21.00 uur (groep Betty). (*) Maar let op deze groep komt voorlopig samen aan het Mastenbos te Kapellen. Maar doordat het Mastenbos soms afgesloten is dient er dan weer sporadisch uitgeweken te worden naar de Piste te Stabroek (in geval van twijfel bel Betty).

 

 

0 likes geen reactiess
FitFree activiteiten herstarten ook op maandag 25 mei 2020
24/05/20 Allerlei

FitFree activiteiten herstarten ook op maandag 25 mei 2020

De FitFree gaat uitzonderlijk ook door op Pinkstermaandag 1 juni 2020 !  (Normaal worden er op feestdagen geen trainingen gegeven, maar dit is dus een eenmalige uitzondering).

Omdat de FitFree een minder grote  groep is (minder dan 20 deelnemers) kan ook deze groep vanaf nu maandag 25 mei 2020 opnieuw van start gaan. Zoals voorheen oefenen zij vanaf nu elke maandag van 20.30 uur tot 21.30 uur, maar tijdens de zomerperiode is dat niet in zaal maar wel op de piste in het Gemeentelijk Park.

Ook voor hen gelden natuurlijk ook nog de standaard anti-corona maatregelen zoals permanent 1,5 m afstand bewaren en de materialen die men gaat gebruiken vooraf te ontsmetten. Zij mogen ook  de piste pas betreden zodra de KAPE atleten van de voorgaande training (stopt om 20.30 uur) de piste verlaten hebben.

 

0 likes geen reactiess
Trainingen voor pupillen en miniemen vanaf maandag 25 mei 2020
20/05/20 Allerlei

Trainingen voor pupillen en miniemen vanaf maandag 25 mei 2020

Het is een redelijk lang bericht maar mogen we aan de ouders vragen om het toch helemaal te lezen a.u.b. 

Er is weer een beetje meer witte rook.

KAPE is er zich wel degelijk bewust van het feit dat onze jeugdatleten al heel lang zonder groepstraining zitten en wil daarom daar aan tegemoet komen. Maar anderzijds gaat vooral tijdens deze Coronacrisis onze bezorgdheid uit naar de gezondheid van onze atleten, onze trainers en ieders families.

Daarom hervat KAPE vanaf volgende week maandag 25 mei 2020 ook de trainingen voor pupillen en miniemen, maar nog niet op volle kracht.

Tijdelijk zijn er ook andere trainingsdagen en trainingsuren dan gebruikelijk tijdens de zomerperiode. De trainingen gaan door op maandag, woensdag en vrijdag van 17.30 uur tot 19.00 uur maar wel telkens voor een andere categorie. De bedoeling van deze verschuiving van een half uur is om overlap met de trainingsuren van de oudere atleten te vermijden en het aantal trainingen per atleet is voorlopig beperkt tot 1 keer per week om nog geen grote groepen te hebben.

Concreet :

– De training op maandag is enkel voor miniemen jongens.

– De training op woensdag is enkel voor miniemen meisjes.

– De training op vrijdag is enkel voor pupillen meisjes én jongens.

Er wordt verwacht dat slechts 1 ouder de atleet of atleten brengt en komt ophalen en dat deze ouder onmiddellijk na het brengen of ophalen doorgaat en dus zeker niet de training blijft volgen. De atleten dienen om 19.00 uur de piste verlaten te hebben.

De aanwezigheden van de kinderen wordt genoteerd. Dit is enkel bedoeld om anti-corona contactopsporing mogelijk te maken indien dat ons gevraagd zou worden.

Hou er rekening mee dat de toiletten en kleedkamers nog gesloten blijven.

Alle disciplines mogen aan bod komen (behalve hoogspringen) en de trainer blijft gedurende de gehele training bij dezelfde groep.

Natuurlijk zijn tijdens de trainingen ook nog de huidig geldende anti-coronamaatregelen van kracht en de trainers zullen er mee over waken dat deze toegepast worden :De voornaamste zijn dat de trainingsgroep uit maximum 20 personen mag bestaan, dat er permanent minstens 1,5 m afstand tussen elkaar dient gehouden te worden en dat de gebruikte materialen geregeld ontsmet dienen te worden (ontsmettingsmiddel is aanwezig). Daarnaast kunnen er naargelang de discipline die geoefend wordt er nog bijkomende veiligheidsmaatregelen opgelegd worden door de trainers. Uiteraard dienen ook deze stipt gevolgd te worden.

Kangoeroes en benjamins hoeven niet bang te zijn we zijn ze niet vergeten, maar de heropstart zal nu eenmaal stap voor stap gebeuren. Nog even geduld.

0 likes geen reactiess
KAPE herstart vanaf maandag 18 mei 2020 haar trainingen, maar spijtig genoeg nog niet voor iedereen
17/05/20 Allerlei

KAPE herstart vanaf maandag 18 mei 2020 haar trainingen, maar spijtig genoeg nog niet voor iedereen

Vanaf volgende maandag 18 mei mogen we van de regering weer groepstrainingen organiseren. Maar gezien de vele extra maatregelen die omwille het Covid-19 coronavirus van kracht zijn is KAPE op dit  moment enkel nog maar klaar voor heropstart voor de leeftijdscategorieën vanaf cadetten en ouder.

Dus concreet gaan de clubtrainingen opnieuw van start voor cadetten, scholieren, juniores, seniores en masters op 18/05/2020 en dit vervolgens iedere week van maandag tot vrijdag en dit telkens van 19.00 uur tot 20.30 uur. Op welke van deze dagen de trainingen per individuele atleet doorgaan wordt bepaald door zijn/haar trainer. Er is ook geen beperking meer in disciplines, iedere atletiekdiscipline mag aan bod komen.

Ten gevolge van de Coronacrisis zijn nog wel enkele dwingende anti-corona veiligheidsmaatregelen van kracht. De voornaamste zijn dat de trainingsgroep uit maximum 20 personen mag bestaan, dat er permanent minstens 1,5 m afstand tussen elkaar dient gehouden te worden en dat de gebruikte materialen geregeld ontsmet dienen te worden (ontsmettingsmiddel is aanwezig). Daarnaast kunnen er naargelang de discipline die geoefend wordt er nog bijkomende veiligheidsmaatregelen opgelegd worden door je trainer. Uiteraard dienen ook deze stipt gevolgd te worden. Hou er ook rekening mee dat de kleedkamers nog steeds gesloten zijn.

En nu het minder goede nieuws. Voor de kangoeroes, benjamins, pupillen, miniemen, joggers en Fitfree moeten we eerst nog eens goed nadenken hoe wij, rekening houdend met de nog van kracht zijn anti-corona maatregelen deze clubtrainingen dienen te organiseren. Dat is teleurstellend, vooral om onder andere in deze categorieën ook kinderen zitten die ook niet naar school mogen gaan en die dus stilaan thuis hun spikes aan het opvreten zijn. Als kleine troost, het blijft voor iedereen nog wel toegestaan om overdag individueel te oefenen in een groep van max. 3 personen. We hopen dat we ook hun clubtrainingen zo snel mogelijk opnieuw kunnen opstarten.  (Over de heropstart van pupillen, miniemen en Fitfree zijn er ondertussen recentere berichten, zie aldaar).

We wensen onze voor cadetten, scholieren, juniores, seniores en masters een prettige en veilige herstart van de trainingen. De andere categorieën dienen nog even op de tanden bijten er wordt wel degelijk ook aan hen gedacht maar er dienen nog enkele acties genomen en afspraken gemaakt te worden.

En dan nog dit, voor diegene die het nog niet zouden weten, de eerste atletiekwedstrijden gaan door vanaf 1 augustus 2020 (ten vroegste). Het wordt dus een kort maar krachtig outdoor seizoen. En dus toch maar best je spikes nog niet stuk bijten want je gaat ze nog nodig hebben !

0 likes geen reactiess
1 2 3 4 5 6 7 85
Zoeken
Sponsors
Agenda
Fitfree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand
Blijf op de hoogte