Wie kan aansluiten?

Voor seizoen 2022-2023. Iedereen die geboren is in 2017 of in alle vroegere jaren kunnen aansluiten bij onze club en een officiële aansluitingskaart bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL) ondertekenen.
Om deel te nemen aan officiële wedstrijden moet je dus geboren zijn in 2015 of vroeger. Ben je geboren in 2017 of ben je jogger, dan is het mogelijk om als kangoeroe of jogger/fit-free aan te sluiten. Kangoeroes mogen wel deelnemen aan veldlopen in het winterseizoen.


Wanneer aansluiten?

Op elk moment van het seizoen kan men aansluiten bij KAPE. Een atletiekjaar loopt van 1 november tot 31 oktober.

Hoe aansluiten?

Om aan te sluiten bij KAPE en een wedstrijdnummer (atleten) of jogkaart (kangoeroes-joggers-recreanten) bij de
VAL te verkrijgen, dienen twee voorwaarden vervuld te worden

   

 1. Invullen online aanvraag aansluitkaart
 2. Ondertekenen van de aansluitingskaart + aanvraag vergunning recreant of wedstrijdatleet.
 3. Betalen van het lidgeld.

Aansluitingskaart : de aansluitingskaarten, die te verkrijgen zijn bij de clubsecretaris of bij één van de trainers, dienen duidelijk ingevuld te worden (naam in HOOFDLETTERS). Voor -18-jarigen dient zowel het lid als één van de ouders de kaart te ondertekenen.

Zowel de aansluitingskaart als de aanvraag vergunning dienen zo snel mogelijk ingevuld terugbezorgd worden bij de secretaris of bij één van de trainers, zodat de aansluiting bij de VAL (en het onderschrijven van de verzekering) kan geregeld worden en een wedstrijdnummer, kangoeroekaart of jogkaart aan de atleet kan bezorgd worden.

Het invullen van de aansluitingskaart is eenmalig, de aanvraag voor een wedstrijdnummer, kangoeroekaart of jogkaart moet ieder jaar hernieuwd worden.

Lidgeld te storten op rekeningnummer BE91-7755-9465-4376 van KAPE met vermelding van naam (of namen) van de personen (of personen) die wensen aan te sluiten.


Categoriën
seizoen 2022-2023

Categorie Omschrijving Leeftijd Geboortejaren
KAN Kangoeroes 6 – 7 2016 – 2017
BEN Benjamins 8 – 9 2014 – 2015
PUP Pupillen 10 – 11 2012 – 2013
MIN Miniemen 12 – 13 2010 – 2011
CAD Cadetten 14 – 15 2008 – 2009
SCH Scholieren 16 – 17 2006 – 2007
JUN Juniors 18 – 19 2004 – 2005
SEN Seniors 20 – 34 1989 – 2003
MAS Masters 35+

Lidgeld? seizoen 2022-2023

Bij aansluiting t.e.m. eind juni, dient het volledig lidgeld voor het eerste jaar betaald te worden. Sluit men echter aan na 1 juli, dan betaalt men slechts een beperkt deel van het jaarlijkse lidgeld.

Nieuwe leden mogen, op voorwaarde van onmiddellijke betaling van het lidgeld voor het volgende atletiekjaar, reeds tijdens de maanden september en oktober gratis komen meetrainen alhoewel het nieuwe atletiekjaar pas op 1 november start. Dit geldt ook voor “jogger/fit-free”.

Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur.
 
Lidgelden

Categorie Lidgeld € Lidgeld € na 1 juli *
Kangoeroes 90 45
Benjamins 110 55
Pupillen 110 55
Miniemen 110 55
Cadetten 120 60
Scholieren 120 60
Juniores 120 60
Seniores 120 60
Masters 120 60
Fit-Free 90 45
Joggers 90 45
Trainers met wedstrijdvergunning 60 60
Juryleden met wedstrijdvergunning 60 60
Wettelijke leden (die geen jurylid, trainer of atleet zijn) 20 20
(*) wel enkel geldig in geval van een eerste aansluiting

AANSLUITING NA 1 SEPTEMBER

START TO JOG voor cursus in najaar

G-Sporter


In dit lidgeld is GRATIS deelname aan de meetings die onze club organiseert én GRATIS inschrijving voor kampioenschappen inbegrepen.

 

 
Privacywet

In het kader van de dagelijkse werking van de vereniging worden alle gegevens van deze aansluiting – conform de Privacywet – enkel bewaard op het secretariaat van de club. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden – voor registratie van de aansluiting bij de federatie – ter beschikking gesteld van de Vlaamse Atletiekliga en – indien er een expliciete vraag komt – van de subsidiërende overheden (Vlaamse overheid, provincie, gemeente). Elk lid heeft het recht heeft zijn gegevens op te vragen en (eventueel) te verbeteren. Eenvoudig verzoek aan het clubsecretariaat volstaat om deze gegevens te ontvangen. De gegevens in het bezit van de club worden absoluut niet gebruikt voor enige vorm van direct marketing.


Wedstrijden?

De trainingen in onze club zijn een voorbereiding op deelname aan de wedstrijden.

 • Trainingsschema zomerseizoen
 • Trainingsschema winterseizoen
 • Voor alle categorieën wordt geregeld wedstrijden aangeboden waar in groep wordt aan deelgenomen. Het staat de atleten nochtans vrij om, naar eigen keuze of in overleg met hun trainers, een selectie uit het ruime wedstrijdaanbod te maken.
  Om aan wedstrijden deel te nemen dienen onze atleten – overeenkomstig de reglementen van de Vlaamse Atletiek Liga – aan te treden in de officiële clubkleuren. De officiële kleuren van KAPE zijn wit en groen met zwarte broek. Een officieel wedstrijdshirt is verkrijgbaar bij de club. 

  Wat te doen bij wedstrijden? Info

  De belangrijkste wedstrijden zijn uiteraard onze eigen KAPE-meetings in Kapellen. Een deelname aan deze meetings mogen we voor iedere atleet toch als het minimum beschouwen. Voor nieuwe atleten zijn deze wedstrijden bovendien een geschikte en aangename kennismaking met de wedstrijdatletiek. En deelname aan eigen KAPE-meetings is GRATIS.

  Maar KAPE neemt jaarlijks met de jongsten (kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen) ook deel aan het A.A.S.-criterium de interclubwedstrijden van de VAL en het Provinciaal Kampioenschap. Voor de oudsten (vanaf cadet) zijn de interclubwedstrijden en de Provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenschappen niet te missen afspraken. Het KAPE Jogging Team werkt bovendien een uitgebreid programma van joggings en stratenlopen af.
  Wedstrijdnummer?

  Ieder jaar krijgt men een nieuw wedstrijdnummer. Indien men deelneemt aan wedstrijden, dient men dit nummer steeds te gebruiken. Om bij de start van het nieuwe seizoen – op 1 november – tijdig in orde te zijn, dienen alle formaliteiten (lidgeld + aansluitingskaart + aanvraag vergunning) tijdig geregeld te zijn. In de loop van het seizoen is snel regelen van de administratieve voorwaarden eveneens aanbevolen (met het oog op het snel afsluiten van de sportverzekering).
  Waar draag je het wedstrijdnummer?

  Wedstrijdkalender?

  Wil je weten welke wedstrijden worden georganiseerd, dan is de “Winterkalender” – voor veldlopen, indoorwedstrijden en wegwedstrijden – en de “Zomerkalender”  – voor outdoorwedstrijden en wegwedstrijden – van de Vlaamse Atletiekliga (VAL) je aangewezen gids. Deze kalenders worden gepubliceerd op de website www.atletiek.be en bevatten alle info over de organisaties van de VAL (data, plaats, proeven) en alle  inlichtingen over de Provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenschappen. Vanaf 2014 is de zomerkalender opnieuw beschikbaar in gedrukte versie. Een selectie van de voor de KAPE atleten belangrijkste wedstijden verschijnt er natuurlijk ook op deze KAPE website. 


  Verzekering?

  Iedereen die in het bezit is van een wedstrijdnummer of als “kangoeroe”, “recreant” of “jogger” is aangesloten, is verzekerd via de Vlaamse Atletiekliga (VAL). Alle ongevallen dienen zo snel mogelijk gemeld te worden op het secretariaat. De noodzakelijke formulieren zijn te verkrijgen bij de secretaris of bij de trainers. Alle formulieren moeten zo snel mogelijk terugbezorgd worden op het clubsecretariaat.

  Opzeg lidmaatschap?

  Wil je je lidmaatschap opzeggen bij KAPE? Dat kan ten vroegste tussen 15 september en uiterlijk 15 oktober (postdatum).
  Details correcte procedure