Het einde van … Atletiekleven !
April 17, 2024 at 8:52 pm

Het einde van … Atletiekleven !

In december 2015 verscheen het laatste papieren nummer van het tijdschrift “Atletiekleven” van de Vlaamse Atletiekliga. Na 29 jaar, 459 tijdschriften en meer dan 20.000 pagina’s, werd het bijltje er – om economische redenen – bij neergelegd. De digitale nieuwsbrieven onder dezelfde naam gaan wel nog door en in 2016 belooft de VAL met een nieuwe interactieve website uit te pakken.


De start van “Atletiekleven” werd gegeven in 1986, met het doel de atletiekgemeenschap” dichter bij elkaar te brengen. Na wat brainstormen verscheen bij het begin van het volgende zomerseizoen, op 2 maart 1987, het eerste nummer. Na enkele hoofdredacteurs, een uitgebreide schare medewerkers (schrijvers en fotografen) en diverse lay-outs, werd de terugweg op het vlak van abonnees duidelijk ingezet door de supersnelle opkomst van het digitale tijdperk. Na de websites van de clubs én de federatie, namen sociale media als Facebook en Twitter steeds een groter aandeel in de actuele berichtgeving i.v.m. het atletiekgebeuren over. Dat werd – jaar na jaar – gevoeld in het afkalvend aantal abonnees voor het gedrukte tijdschrift. Tot op het moment dat dit slinkende abonnementenaantal de stijgende kosten van deze publicatie niet meer kon dragen.

En dan werd het duidelijk dat – alleen al om economische redenen – het handhaven van het tijdschrift een té grote last werd voor de Vlaamse Atletiekliga. Een schuchtere poging om een combinatie van papier en online nieuwsbrieven in de plaats te stellen, werd ook niet meteen een succes. Tijd dus voor de Raad van Bestuur om definitief het einde van het tijdschrift in te luiden. En met het nummer van december 2015, is dit einde nu definitief gekomen.

Ergens in de archieven van “Atletiekleven” moeten ook nog enkele artikels te vinden zijn van ondergetekende … een kleine, maar leuke bijdrage tot het vullen van enkelen van de 20.000 bladzijden van dit tijdschrift. Eeuwigheidswaarde zullen deze schrijfsels alvast niet hebben, maar uit het archief zijn ze niet meer uit te wissen. Laat dit dan een persoonlijke bijdrage zijn tot de verspreiding van atletieknieuws binnen de (toen al) steeds kleiner wordende kring van geïnteresseerden in het tijdschrift.

De waarde van “Atletiekleven” kan echter niet miskend worden. De plaats die atletieknieuws – vroeger en nu – innam en inneemt binnen het sportnieuws is steeds kleiner geworden. We worden bedolven onder het non-nieuws over voetbal en wielrennen in de nationale en regionale pers, de “kleine” sporten moeten het stellen met een artikeltje op de rand van de pagina’s. Enkele goedmenende journalisten proberen af en toe nog wat atletiek in de krant te brengen, maar verder dan wat uitgebreider nieuws over de absolute toppers, een “Memorial Van Damme” én de absolute topprestaties komen ook zij niet. Op de regionale pagina’s kan er soms nog eens een artikeltje gewijd worden aan een “mindere god” van de atletiek, maar onvoldoende om al die andere “mindere goden” recht te doen. Een pijntje aan de teen van een voetballer, haalt algauw een halve bladzijde … naar een pijntje aan de teen van een atletiekkampioen moet je absoluut geen zoektocht ondernemen (onvindbaar).

Tegen deze concurrentie – die al jaren woedt – én de opkomst van allerlei digitale alternatieven was echt geen kruid meer gewassen. In een poging toch nog atletieknieuws bij de belangstellenden te krijgen, heeft de Vlaamse Atletiekliga nu gekozen voor een dubbele strategie: enerzijds het behoud van de digitale nieuwsbrieven – maar dan gratis – en anderzijds de uitbouw van een moderne en performante website. Het mag duidelijk zijn dat ze met dat laatste al jaren té laat zijn, maar bestuurders van een federatie blinken niet altijd uit in toekomstgericht denken en bovendien zijn de financiële middelen van een federatie ook niet onuitputtelijk. Nu wordt het uitkijken wat deze nieuwe website te bieden zal hebben en of hij de leemte van “Atletiekleven” én de concurrentie met andere digitale media zal aankunnen. Ergens in 2016 zullen we daar een antwoord op kunnen formuleren.

Ook binnen onze club zijn er steeds trouwe abonnees van “Atletiekleven” geweest, ook binnen onze club zag je hun aantal afkalven, ook binnen onze club kon je horen dat het alternatief van de nieuwsbrieven niet meteen aansloeg … laten we dan ook binnen onze club even afwachten wat we van de nieuwe strategie én de nieuwe inhoud van de website kunnen verwachten.

Atletieknieuws moet bij de atletiekliefhebbers geraken, op welke manier dan ook. Daarin verschilt de opdracht van de stichters in 1986, niet van de opdracht van alle betrokkenen binnen de federatie in 2016. Wait and see of ook zij in die opdracht zullen slagen ? Hun voorgangers is dat alvast gelukt … waarvoor we alleen maar een diepe buiging kunnen maken !

Hugo De Hoon


AtletieklevenKaftapril2008:atletiekKAFT

0 likes Artikels #
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand