In maart organiseert de Sportdienst Kapellen i.s.m. de Provinciale Sportdienst een cursus “E.H.B.O. – Eerste hulp bij Ongevallen” in Kapellen. Deze cursus wordt gespreid over twee avonden : op maandag 10 maart staat sessie 1 in het teken van “Reanimeren en Defibrilleren”, op maandag 24 maart gaat alle aandacht in sessie 2 naar “Eerste hulp bij Sportongevallen”. Beide sessies worden georganiseerd van 19.30 uur tot 22.30 uur in de “Oude Pastorij” aan de Dorpsstraat 45 te Kapellen.

In sessie 1 staan levensreddende technieken op het programma : mond-op-mond-beademing, hartmassage en het gebruik van externe defibrillators (AED). In sessie 2 wordt er gewerkt rond typische sportletsels, handige verband- en transporttechnieken, goede eerstehulpverlening bij een sportclub en preventietips.

Sessie 1: reanimeren en defibrilleren
Iemand met een hartstilstand heeft nog een kans op overleven … als je snel de hulpdiensten alarmeert en een hartmassage en een mond-op-mondbeademing start. Dit betekent dat meestal toevallige voorbijgangers of huisgenoten moeten reanimeren. Daarom is het belangrijk dat ook jij deze levensreddende technieken kent. Het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) verhoogt de slaagkansen van de reanimatie nog.
In deze les leer je zowel reanimeren als het AED-toestel gebruiken. Op een reanimatiepop oefen je de hartmassages en mond-op-mondbeademingen in, leer je de elektroden aanbrengen en de instructies van het AED-toestel volgen. Je leert ook wat je moet doen als het slachtoffer bewusteloos is, maar nog wel ademt en reanimatie dus niet nodig is (stabiele zijligging).

Sessie 2: Eerste hulp bij sportongevallen
Je leert niet alleen eerste hulp verlenen bij typische sportletsels, maar ook handige verband- en transporttechnieken komen aan bod. Je ontdekt de vuistregels die een goede eerstehulpverlening in een sportclub kunnen waarborgen. Praktische preventietips zijn ook van de partij, voorkomen is immers beter dan genezen!

Vermits wij de inhoud van deze cursus voldoende interessant vinden voor alle leden en medewerkers van KAPE, wil onze club de deelname voor trainers, atleten én ouders die hun kinderen geregeld op wedstrijden vergezellen aanbevelen. En meer nog : het inschrijvingsgeld van 20 € voor de twee avonden wordt door onze club betaald voor alle belangstellenden uit onze club.

Inschrijvingen dienen zo snel mogelijk te gebeuren via een mailtje naar de Provinciale Sportdienst via vorming@apbsport.provant.be. Indien je inschrijving bevestigd is, geef ook het clubsecretariaat dan een seintje via kape@val.be. De betaling doe je individueel na ontvangst van de vraag van APBSport.

Wat staat er tegenover deze deelname :

– terugbetaling van je inschrijvingsgeld bij aanwezigheid op beide avonden
– het verstrekken van een kopie van het aanwezigheidsattest aan de club.