raad van bestuur

Algemene Vergadering 2022
18/02/22 Algemene vergadering # ,

Algemene Vergadering 2022

De Algemene vergadering van de Koninklijke Atletiek club Kapellen vzw staat gepland op maandag 7 maart 2022 om 20u15. Volgens de huidige coronamaatregelen kan deze opnieuw fysiek plaatsvinden in het gemeentepark van Kapellen.

1 mandaat van een bestuurslid (Raad van Bestuur) vervalt, 4 anderen zijn nog open. Daarom wensen we iedereen op het volgende attent te maken:

  • De kandidaturen voor 5 leden van de Raad van Bestuur dienen schriftelijk ingediend te worden op het secretariaat of via kape@val.be ten laatste op 23 februari 2022, getekend en gedateerd. Deze mandaten lopen over een periode van maximum 4 jaar.
  • Interpellaties (behalve deze over de jaarrekening 2020-2021 en/of begroting 2021-2022) worden schriftelijk verwacht op het secretariaat of via kape@val.be ten laatste op 23 februari 2022.
  • Toe te voegen punten aan de dagorde van deze vergadering moeten door tenminste 1/20ste van de leden worden voorgedragen. Zij moeten binnenkomen op het secretariaat of via kape@val.be ten laatste op 23 februari 2022.
  • Genieten stemrecht op deze vergadering: ieder betalend lid van de V.Z.W. KAPE (dat aan zijn financiële verplichtingen voor het seizoen 2021-2022 heeft voldaan op datum van 23 februari 2022), alle meerderjarige atleten of joggers (die een expliciete aanvraag tot toetreding tot de V.Z.W. deden), alle bestuursleden, trainers en juryleden.

Lees verder
0 likes geen reactiess
Ontslag clubsecretaris – 15.12.2017 – Kapellen
15/12/17 Allerlei # ,

Ontslag clubsecretaris – 15.12.2017 – Kapellen

Op de “Algemene Vergadering” van de VZW KAPE – op vrijdag 15 december – werd – naast de traditionele dagorde – ook het ontslag geacteerd van clubsecretaris Hugo De Hoon. De “Raad van Bestuur” van KAPE werkt momenteel aan een nieuwe taakverdeling. Lees verder

0 likes geen reactiess
Zoeken
Agenda
Blijf op de hoogte
Sponsors
Trooper
Fitfree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand