VZW

Algemene Vergadering VZW KAPE – 20 december 2018 – uitnodiging
04/12/18 Allerlei # , ,

Algemene Vergadering VZW KAPE – 20 december 2018 – uitnodiging

De jaarlijkse algemene vergadering van de V.Z.W. “Koninklijke Atletiekclub Kapellen” wordt dit jaar gehouden op donderdag 20 december 2018 in het power lokaal aan de gemeentelijke atletiekpiste te Kapellen.

Begin van de vergadering : 20.30 uur. Lees verder

0 likes geen reactiess
VZW KAPE
17/12/16 KAPE Intern # , ,

VZW KAPEIETS MEER OVER DE CLUB ?

Atletiekclub Kapellen heeft al een lange geschiedenis. De club werd gesticht op 9 augustus 1921 door enkele notabelen en middenstanders uit Kapellen en is hiermee één van de oudste clubs in de provincie Antwerpen. Het was ook de eerste “kleine” club die zich aansloot bij de Koninklijke Belgische Atletiekbond. Atletiekclub Kapellen draagt dan ook met enige fierheid het stamnummer 20. Lees verder

0 likes geen reactiess
Algemene Vergadering VZW KAPE – 12.12.2014 – verslag
13/12/14 KAPE Intern # , ,

Algemene Vergadering VZW KAPE – 12.12.2014 – verslag

Op vrijdag 12 december werd de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VZW KAPE gehouden. Het verslag van deze vergadering kan je hier lezen …  Lees verder

0 likes geen reactiess
Algemene Vergadering VZW KAPE – 14.12.2012 – verslag
15/12/12 KAPE Intern # , ,

Algemene Vergadering VZW KAPE – 14.12.2012 – verslag

De vergadering werd gehouden in het Cultureel Centrum “Oude Pastorij” aan de Dorpsstraat te 2950 Kapellen.

Begin van de vergadering: 20.15 uur.

Aanwezig: De Hoon Hugo, Dierckx Eddy, Dierckx Veerle, Fermont Eddy, Fockenier Elisabeth, Folens Geert, Gorts André, Hendrickx Hubert, Orens Sandy, Van den Eynden Johnny, Van Laer Bart, Van Langenhove Peggy en Van Thillo Marc.

Verontschuldigd: Bonte Laura, Laureyssens Bjorn (V), Loopmans Ria (V), Sauviller Paul (V), Van den Wyngaert Bo en Vanhaeren Luc.

Volmachten: Dierckx Eddy voor Loopmans Ria, Dierckx Veerle voor Laureyssens Bjorn en Peggy Van Langenhove voor Paul Sauviller.

VERSLAG

Bij afwezigheid van voorzitter Karina Denis, opent secretaris Hugo De Hoon de vergadering om 20.15 uur.

1. Nazicht van de financiële verplichtingen van de leden.
Alle aanwezige leden hebben aan hun financiële verplichtingen voldaan. Er zijn 16 stemgerechtigden (volmachten inbegrepen).

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het voorbije seizoen 2011-2012.
De aanwezige leden ontvingen het verslag vóór de vergadering. De secretaris geeft een korte toelichting bij het verslag. Het programma 2013 wordt als bijlage toegevoegd. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester.
De penningmeester geeft toelichting bij de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2012. De rekening wordt afgesloten met een positief saldo van 2383,69 €.

4. Interpellaties over balans en rekeningen.
Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

5. Verslag van de rekeningtoezichters.
De rekeningtoezichters Laura Bonte en Veerle Dierckx hebben de reke¬ningen nagezien. Er werden geen fouten of tekortkomingen vastgesteld.

6. Goedkeuring van de balans en de rekeningen van het seizoen 2011-2012.
De balans en rekeningen worden unaniem door de vergadering goedgekeurd.

7. Kwijting van de penningmeester voor het seizoen 2011-2012.
De penningmeester krijgt kwijting wat betreft de balans en rekeningen over het seizoen 2011-2012.

8. Voorstel tot begroting voor het seizoen 2012-2013.
De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor het volgende seizoen.

9. Interpellaties over de begroting voor het seizoen 2012-2013.
Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

10. Goedkeuring van de begroting 2012-2013.
De begroting wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd.

11. Aanduiding van tenminste 2 rekeningtoezichters.
Laura Bonte en Veerle Dierckx zullen ook volgend jaar de rekeningen nakijken.

12. Aanduiding stembureau.
Veerle Dierckx en Bart Van Laer vormen het stembureau.

13. Verkiezing Voorzitter.
Conform de statuten werd vooraf de kandidatuur van Peggy Van Langenhove ingediend. De nieuwe voorzitter werd met 15 ja-stemmen en 1 nee-stem verkozen voor een mandaat van 4 jaar.

14. Verkiezing leden Raad van Bestuur.
In de Raad van Bestuur waren 5 mandaten van 4 jaar te begeven. De kandidaturen van Geert Folens en Marc Van Thillo werden – conform de statuten – vooraf ingediend. Met 15 ja-stemmen en 1 onthouding werden beiden verkozen voor een mandaat van 4 jaar.

15. Ontslag van leden.
Geen.

16. Interpellaties algemeen.
Geen.

17. Slotwoord van de secretaris.
Hugo De Hoon feliciteert alle atleten voor de sterke sportieve prestaties en alle medewerkers voor de geslaagde organisaties tijdens het voorbije jaar en hoopt om ook tijdens het nieuwe seizoen op de medewerking en sportieve inzet van iedereen te kunnen rekenen.

De voorzitter,                                                        De secretaris,

Peggy Van Langenhove                                       Hugo De Hoon

0 likes geen reactiess
Aansluiting & Lidgeld 2011-2012
02/11/11 Allerlei # ,

Aansluiting & Lidgeld 2011-2012

Het nieuwe atletiekseizoen is officieel van start gegaan op 1 november 2011. Dit betekent dat al onze atleten en joggers tegen die datum in orde moesten zijn met hun aansluiting en de betaling van hun lidgeld. Is dit nog niet het geval … zet er dan graag wat vaart achter !

De bedragen voor het lidgeld voor het nieuwe atletiekseizoen blijven identiek aan vorig seizoen en ook de regel dat deelname aan de meetings die onze club organiseert in Kapellen volledig GRATIS is blijft behouden. Ook in 2012 geen inschrijvingsgeld meer voor KAPE-atleten op de eigen meetings.

Om onze atleten te stimuleren om deel te nemen aan de verschillende “Provinciale Kampioenschappen”, neemt onze club voortaan ook de inschrijvingsgelden voor deze kampioenschappen voor haar rekening indien voorinschrijving voor zo’n kampioenschap vereist is.

Nu heb je helemaal geen reden meer om – zowel op de eigen meetings als op deze “Provinciale Kampioenschappen” – langs de lijn te blijven staan.

De tarieven voor 2011-2012 blijven identiek aan deze van vorig seizoen :

–          benjamins, pupillen, miniemen en masters : 75 Euro.

–          cadetten, scholieren, juniors en seniors : 85 Euro.

–          joggers : 50 Euro.

–          wettelijk lid VZW KAPE : 10 Euro.

Het maximum totaal lidgeld per gezin is nog steeds 195 Euro (het lidgeld van de wettelijke leden zit mee in dit tarief).

De uitnodigingen tot betaling en de aansluitingskaarten werden al bedeeld aan onze atleten en joggers. Lever deze kaarten zo snel mogelijk in, stort je lidgeld op de KAPE-rekening en we kunnen je aansluiting bij de Vlaamse Atletiekliga (en dus ook je sportverzekering) in orde brengen.

0 likes geen reactiess
Zoeken
Agenda
Blijf op de hoogte
Sponsors
Trooper
Fitfree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand